Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013

Snap_2013.02Δημοσιεύθηκε η αριθμ. 125935/542/5-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ) εγκύκλιος του Ειδικού Γραμματέα Δασών όπου δίνονται οδηγίες για την Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013 και παρουσιάζεται η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια και ανά οργανική μονάδα. Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ….

  • Παράρτημα 1 Ενδεικτική περιγραφή μέτρων πρόληψης λαθροϋλοτομιών
  • Παράρτημα 2 Κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια
  • Παράρτημα 3 Κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά οργανική μονάδα

Σχετικές αποφάσεις

  • Η αρ. πρ. 125120/327/24.01.13 (ΦΕΚ 112/Β’)  απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθιέρωση εργασίας  για  την  Υλοποίηση  του  Ειδικού  Προγράμματος  Πρόληψης  Λαθροϋλοτομιών έτους 2013 και κατανομή αντίστοιχων αριθμού ωρών» (ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟ-ΥΥΨ)
  • Η αρ. πρ. 160/22.01.13 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Προστασία  και αναβάθμιση  Δασών  2013»  και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7)
  • Η αρ. πρ. 179509/5077/21.12.12 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού ΠΕΚΑ «Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών».


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: