Διάθεση Δασικών Φυτών

Οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων α) Κεντρικής Μακεδονίας και β) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διαθέτουν δασικά φυτά απο τα δασικά φυτώρια της περιοχής τους. Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2013. Διαβάστε παρακάτω τις ανακοινώσεις των δύο Διευθύνσεων με τους πίνακες διαθέσιμων δασικών φυτών που τις συνοδεύουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Κεντρική Μακεδονία

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διάθεση δασικών φυτών από τη Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2012-2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-546447 ή στα γραφεία της Διεύθυνσης στην οδό Χάψα 1, 3ος όροφος.

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση και τον πίνακα με τα είδη φυτών που χορηγούνται από εδώ.

Η αίτηση κατατίθεται σε δύο (2) αντίτυπα στην Υπηρεσία, όπου γίνεται και η αντίστοιχη πληρωμή.

Κατεβάστε την αίτηση.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας–Θράκης για την περίοδο 2012-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Δασαρχεία του τόπου κατοικίας τους.

Τα διαθέσιμα φυτά όλων των φυτωρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Επίσης ενημερώνουμε τους κατοίκους του Ν. Ροδόπης ότι γι’ αυτούς η Υπηρεσία μας θα διαθέτει τα φυτά που φαίνονται εδώ και τα φυτά θα παραλαμβάνονται ανάλογα από το δασικό φυτώριο Αμβροσίας ή το δασικό φυτώριο Οργάνης.

Η διάθεση των δενδρυλλίων γίνεται μετά την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. που βρίσκεται στην Κομοτηνή επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 56-58 (κτίριο ΕΟΜΕΧ) στον 2ο όροφο.

Έντυπο αίτησης παρέχεται από την Υπηρεσία και πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531071664 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2013.

 

Πηγή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: