Υλοποίηση προγράμματος για άνεργους Γεωτεχνικούς (20 θέσεις σε Δράμα – Καβάλα).

geoteeΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” είναι δικαιούχος και θα υλοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Πράξη) με τίτλο “ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης”, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”.

Για την υλοποίηση της Πράξης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) “ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” καλεί νέους επιστήμονες που τηρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή των ωφελουμένων θα ισχύσουν ποσοστώσεις με την ακόλουθη προτεραιότητα:

• Ποσόστωση ειδικότητας:

– Μηχανικοί: 20 ωφελούμενοι

– Γ εωτεχνικοί: 20 ωφελούμενοι

– Οικονομολόγοι: 20 ωφελούμενοι

– Νομικοί: 16 ωφελούμενοι

– Γιατροί: 16 ωφελούμενοι

– Φαρμακοποιοί: 16 ωφελούμενοι

– Οδοντίατροι: 16 ωφελούμενοι

• Γ εωγραφική ποσόστωση

– Νομός Δράμας: 50% από κάθε ειδικότητα

– Νομός Καβάλας: 50% από κάθε ειδικότητα

Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων που καλύπτουν τα τυπικά προσόντα δεν συμπληρώσει τις απαιτήσεις των ποσοστώσεων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης κατά τη βαθμολόγησή τους

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ημερίδα ΠΤ - 21022013 - Πρόσκληση.pdf)ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: