Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ – Στα 300 ευρώ το πλημμέλημα λαθροϋλοτομίας

alusoprionoΤην Τρίτη 12-3-2013, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου από τη Βουλή και αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το άρθρο 1 του ν/σ αντικαθίσταται το άρθρο 268 του ν.δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας), ενώ με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 271 του ν.δ. 86/69. Οι ποινές για παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων – παράνομη κλαδονομή γίνονται αυστηρές  εαν η ζημιά υπερβαίνει τα 300 ευρώ και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα.  Ενώ εάν η ζημιά στο δάσος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Κατάσχεση μεταφορικών μέσων και διπλώματος οδήγησης

Τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς,  εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής, στο χώρο αυτόν όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης. Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας
των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.
Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.

pdfΆρθρα 1 και 2 ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: