Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της έδρας στον Πειραιά, με μετάταξη υπαλλήλων από Yπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. (Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α)).
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 03
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ 01
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 02
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02

Σχετικά έγγραφα:ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: