Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Φ. Δ. Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ–ΛΕΥΚΙΜΗΣ–ΣΟΥΦΛΙΟΥ». Οι θέσεις είναι:

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων/Δασολόγων 1
ΠΕ Οικονομολόγων 1
ΔΕ Συνοδών επισκεπτών στο δάσος 1
ΔΕ Συνοδών επισκεπτών στο δάσος 2
ΔΕ Εποπτών Φυλάκων 3
ΥΕ Φυλάκων – Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ. 68400, υπόψη κου Σταύρου Τσιαντικούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2554032202).

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση όπου περιγράφονται η διάρκεια σύμβασης, τα απαιτούμενα προσόντα κ.λπ.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

auth_jobsΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: