Συµπληρωματικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013.

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω0-1ΛΗ“2 σελίδα …• Οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε Δασοφυλάκων,…”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013

Αριθ. Πρωτ. : 132387/3272 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ0-ΞΥΠ)

Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013.

ΣΧΕΤ.:

  1. Η αρ. πρ. 129967/1989/23-4-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1041) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 και κατανομή πιστώσεων» (Α∆Α: ΒΕΝ00-3ΡΕ
  2. Η αρ. πρ. 130730/2187/8-5-2013 εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013» (Α∆Α: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που µας τέθηκαν σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013, και προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί µε τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Τα περίπολα στα Δασαρχεία και τις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων αποτελούνται από δύο (2) άτομα µε τη δυνατότητα συμμετοχής και τρίτου ατόµου στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υπάρχει επάρκεια διαθέσιμου προσωπικού, επάρκεια κατανεμημένων πιστώσεων και µε την προϋπόθεση ότι οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και δε θα δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα, τηρουμένων βέβαια των προαναφερθέντων προϋποθέσεων, εκπομπής και δεύτερου περιπόλου εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη ανάγκη και διαθέσιμο προσωπικό και όχηµα.
  • Στις περιπτώσεις όπου τα οχήματα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για την υλοποίηση των προγραμματισμένων περιπόλων ή για την μετακίνηση υπαλλήλων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα άλλων δασικών υπηρεσιών, τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχημάτων των συμμετεχόντων υπαλλήλων. Η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων που μετακινούνται από την έδρα τους µε ΙΧ για την εξυπηρέτηση του προγράμματος καλύπτεται από τον ΚΑΕ 0711 του Τακτικού Προϋπολογισμού. Φέτος, για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ έχουν προβλεφθεί επιπλέον 24.000€ ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την κάλυψη τέτοιων έκτακτων αναγκών.
  • Στην ανωτέρω (2) σχετική, έχει γραφτεί προφανώς εκ παραδρομής ότι στα εποχούμενα περίπολα των ∆/νσεων Δασών Συντονισμού & Επιθεώρησης, των ∆/νσεων Δασών μετά Δασαρχείων και των ∆/νσεων Αναδασώσεων συμμετέχουν “δασικοί υπάλληλοι”, ενώ το ορθό είναι ότι συμμετέχει ένας δασικός υπάλληλος και ένας οδηγός ή ένας υπάλληλος που φέρει άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος (ανεξάρτητα του αν είναι δασικός υπάλληλος ή όχι).
  • Οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε Δασοφυλάκων Β΄, καθώς κι όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι οι οποίοι παρέχουν απογευματινή εργασία σύμφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δύναται να παρέχουν και υπερωριακή εργασία κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
  • Τέλος, τονίζεται για µία ακόμη φορά ότι ο πίνακας στο Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 130730/2187/8-5-2013 εγκυκλίου της Ειδικής Γραμματείας Δασών είναι ενδεικτικός κι ότι ο αριθμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις επιφυλακές ανά οργανική μονάδα τις καθημερινές, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων (κατά κατηγορία και κλάδο, όπως προβλέπεται η συμμετοχή τους), την επάρκεια των διατιθέμενων πιστώσεων, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, συνεχούς και καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών δίνοντας πάντοτε σαφή προτεραιότητα στις υπηρεσίες ελέγχου, δηλαδή στις Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων και στα Δασαρχεία.

Ο λειτουργικός τρόπος µε τον οποίο οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα εργάζονται για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας και την εκπομπή των απαραίτητων περιπόλων, ημερήσιων και εποχικών, επαφίεται στο περιεχόμενο των αποφάσεων των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των ∆/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από αίσθημα ισότιμης και ορθής μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων µε γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, τον κλάδο, τα καθήκοντα και τις υπηρεσιακές ευθύνες αυτών αλλά και την αποφυγή δημιουργίας κλίματος αντιδικιών και προστριβών.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ
Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

———————————————

Σχετικά αρχεία:

Εγκύκλιος

ΕγκύκλιοςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: