ΕΚ: Υπερψήφιση της Οδηγίας για την προστασία των υδάτων

Υπερψηφίστηκε η νέα Οδηγία για την προστασία των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

potamiΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με ευρεία πλειοψηφία, την ανανέωση της Οδηγίας για την προστασία των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ρύθμιση που υφίσταται στο κοινοτικό δίκαιο ήδη από το 2000 και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, δημιουργείται μια «λίστα παρακολούθησης» ουσιών που ενδέχεται να κριθούν επικίνδυνες στο μέλλον και ορίζονται τα ποσοστά της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσής τους στο υδάτινο περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι στην εν λόγω «λίστα» πρόκειται να ενταχθούν και φαρμακευτικές ουσίες, κάτι που, αφενός μεν δημιούργησε δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των σχετικών διαπραγματεύσεων, αφετέρου δε αναμένεται να ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης των πολιτών. Τέλος, να σημειωθεί ότι για τις 33 ουσίες που έχουν ήδη κριθεί επιβλαβείς, ορίζονται αυστηρότερα όρια συγκέντρωσης.

LAWNETΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: