Δημοπρασία: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013»

Διακήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013»
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013

Το Τμήμα Δασικών Φυτωρίων & Σποροσυλλογής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά & Χαλκηδόνας έτους 2013» Προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδες (80.000) Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Τμήμα Φυτωρίων και Σποροσυλλογής της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Χάψα και Καρατάσου 1, Πληροφορίες: Γεωργία Βιγλάκη – Δασολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος τηλ. 2310 – 546447.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: