Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2120/2013) η αριθμ. 133281/2218/30-7-2013 υπουργική απόφαση «Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις». 

Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση επιτρέπεται η νομαδική χοιροτροφία μόνο σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδων μετά από συναίνεση της οικείας Δασικής Αρχής (Δασαρχεία ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχεία) υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαιούχοι μπορεί να είναι:
− Χοιροτρόφοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων των ανωτέρω κατηγοριών ή χοιροτρόφοι που μισθώνουν τη βοσκή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων των ανωτέρω κατηγοριών.
− Χοιροτρόφοι που μισθώνουν τη βοσκή εκτάσεων του άρθρου 103 του Δασικού Κώδικα από τους οικείους ΟΤΑ και οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (δρυοδάση, δάση καστανιάς, δασικές εκτάσεις αείφυλλων, χορτολίβαδα).

2. Δεν θα διατίθενται και δεν θα χρησιμοποιούνται για την χοιροτροφία ή για τις σταυλιστικές τους εγκαταστάσεις δάση και δασικές εκτάσεις των κατά των ανωτέρω κατηγοριών, για τα οποία υφίστανται εγκεκριμένα δασοπονικά σχέδια εκμετάλλευσης που δεν επιτρέπουν ρητά την χοιροτροφία καθώς και πέραν δε τούτων σε:
− Δρυοδάση ή καστανοδάση που διαχειρίζονται ως σπερμοφυή.
− Καστανωτά που προορίζονται για παραγωγή καστάνων.
− Αναδασωτέες εκτάσεις
− Υλοτομημένα πρεμνοφυή δρυοδάση και δάση καστανιάς επί μια πενταετία από την έναρξη των υλοτομιών.
− Δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές (πυρήνες εθνικών δρυμών, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης, ζώνες υψηλής προστασίας προστατευόμενων περιοχών του Ν. 1650/86, προστατευτικά δάση).

3. Οι θέσεις σταυλισμού και οι χρησιμοποιούμενες εκτάσεις βοσκοτόπων θα επιλέγονται μακριά από φυσικές πηγές και ρέματα ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των νερών.

4. Η επιλογή των εκτάσεων και η θέση των σταυλικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δασαρχείου το οποίο θα κάνει περιοδικούς ελέγχους για την εφαρμογή των όρων της παρούσης. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται διάβρωση του εδάφους μπορεί να διατίθεται άλλη έκταση ίσου εμβαδού και να επιτρέπεται πάντα η εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

5. Οι χρησιμοποιούμενες εκτάσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) δεν θα περιφράσσονται.

6. Το κοπάδι των χοίρων θα βρίσκεται πάντα κατά την βοσκή του υπό την εποπτεία των χοιροτρόφων, ώστε να μην προκύπτουν αδέσποτα ζώα.

7. Θα παρέχεται πάντα συμπληρωματική τροφή ώστε το κοπάδι των χοίρων να συσπειρώνεται σε συγκεκριμένες θέσεις όπου θα υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 81084/66685/9−12−1998 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας.

8. Στο κοπάδι των χοίρων δεν θα περιλαμβάνονται αγριόχοιροι ή ημίαιμα ζώα. Στις περιπτώσεις εμφάνισης ημίαιμων χοίρων στο κοπάδι που προέκυψαν από ζευγάρωμα με άγρια, θα απομακρύνονται από το κοπάδι.

9. Ο χοιροτρόφος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλεί το κοπάδι του σε αγροτικές καλλιέργειες.

10. Θα γίνονται υγειονομικοί έλεγχοι από κτηνίατρο κάθε εξάμηνο.

11. Προϋπόθεση για την δικαιούμενη ενίσχυση ανά χοιροτρόφο είναι η νόμιμη κατοχή βοσκοτόπου (κατ’ ελάχιστον 170 στρέμματα ανά 10 χοιρομητέρες.) Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που διαθέτει ο χοιροτρόφος.

Σε περιπτώσεις παράβασης των ανωτέρω όρων θα ανακαλείται η άδεια των σταυλικών εγκαταστάσεων και θα ενημερώνεται η αρμόδια διαχειριστική αρχή, για την περικοπή της επιδότησης ελλείψει προϋποθέσεων.

Η απόφαση ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την δημοσίευσή της.

Σχετικό αρχείο:

 

fekΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Επιδρομές αγριογούρουνων – Ανατροπή στο οικοσύστημα | Δασαρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: