Πρόσληψη 3 ιδιωτικών φυλάκων θήρας

thirofylakas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Κέρκυρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη αποκλειστικά στην περιοχή του Άμβρακικού (Π.Ε . Άρτας και Π.Ε Πρέβεζας) και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη τριών (3) ιδιωτικών φύλακων θήρας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Κέρκυρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την 16 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 έως 13:00 στην έδρα της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου ( Οπ. Πουτέτση 19 Τ.Κ. 453 32 , τηλ. 2651 -0- 28029 φαξ 2651-0-22189

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς με την προϋπόθεση να έχουν φθάσεi στην έδρα της Ομοσπονδίας μέχρι και την 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου – Κέρκυρας

Επίσης στην Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου – Κέρκυρας θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.  Γραμματέας

Σκαμαντζούρας Παναγιώτης                      Μπρέχας Χαράλαμπος

 Υ.Γ. Τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΑΙΤΗΣΗ).

ΣΗΜ. Οι κάτοχοι πτυχίου Δασοπονίας ή Ειδικού Δασικής Προστασίας λαμβάνουν σημαντικό αριθμό μορίων.ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: