Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Α.Π.Θ

auth_logo_colorΔημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2776/31.10.2013 η υπ’αριθμ. 154520/Β7/21-10-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, εγκρίνεται η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες για τη εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δε θα ξεπερνά τις 30.187 ώρες.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: