Ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 1 – 11 – 2013
Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων»

ΣΧΕΤ.: α) Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 6 και 13 παρ. 3α-γ του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/60/31.03.2011).
β) Το Π.Δ. με τίτλο: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και  ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012).

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας γνωστοποιούμε ότι από τις 19.06.2012 έχει τεθεί σε ισχύ το (β) σχετικό Π.Δ., ως απαιτητό από το (α) σχετικό. Το Π.Δ. στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη μικρών νησιωτικών υγροτόπων. Συγκεκριμένα,

  1. εγκρίνει κατάλογο συγκεκριμένων και οριοθετημένων μικρών νησιωτικών υγροτόπων, οι οποίοι αναφέρονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Α’ και απεικονίζονται στο Παράρτημα Β’,
  2. ορίζει δραστηριότητες που επιτρέπονται και απαγορεύονται εντός των ορίων των συγκεκριμένων υγροτόπων και
  3. θέτει όρους, περιορισμούς, γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους συγκεκριμένους υγροτόπους.

Η τήρηση των διατάξεων του ΠΔ άπτεται των, ανά περίπτωση, αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Κ.Α.

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σχετικά αρχεία:

  • Η υπ’ αριθμ. 62617/2308/1-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ρ0-ΔΙΕ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  •  Το Π.Δ. με τίτλο: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και
    ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012).

AmvraΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: