Δασαρχεία και έλλειψη καυσίμων – Απάντηση ΥΠΕΚΑ

dasiki upiresia, tzip

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την έλλειψη καυσίμων στις Δασικές Υπηρεσίες. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη, Ηρώ Δίωτη, Χαρά Καφαντάρη και Θανάσης Πετράκος κατέθεσαν ερώτηση (αρ. πρωτ. 5055) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Δασαρχεία και έλλειψη καυσίμων». Οι βουλευτές ρωτούσαν πως σκοπεύει το Υπουργείο να διασφαλίσει την άμεση και επαρκή διάθεση καυσίμων στις Δασικές Υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους;

Επιπλέον, οι βουλευτές έθεσαν και άλλα δυο ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της λαθροϋλοτομίας και το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού (δείτε την ερώτηση ΕΔΩ).

Στην απάντηση του ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 2516β/30.1.2014), για την καλύτερη ενημέρωση της Βουλής, επισύναψε το υπ’ αριθμ. 134/13.1.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. καθώς και την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ για την συνέχιση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών» για το έτος 2014.

Αντιγράφουμε αποσπάσματα από το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. που αναφέρονται, κυρίως, στο θέμα της έλλειψης καυσίμων και προσωπικού.

«Αναφορικά με την άμεση και επαρκή διάθεση καυσίμων στις Δασικές Υπηρεσίες, καθώς και για την κάλυψη των ελλείψεων τους σε προσωπικό, η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) και των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων βάσει των οποίων οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες υπάγονται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αρμοδιότητες του προγραμματισμού των προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, καθώς και η κατάρτιση και εκτέλεση  του τακτικού προϋπολογισμού και γενικότερα τα θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών κλπ ασκούνται από την Δ/νση Διοίκησης και την Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

…………………………………………

«Κατά το έτος 2013 για την αντιμετώπιση των εποχιακών αναγκών του Τομέα Δασών κατανεμήθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων…. 201 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων 8μηνης απασχόλησης (που εξακολουθούν να απασχολούνται και το τρέχον έτος) καθώς και 112 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων τρίμηνης απασχόλησης.

Πέρυσι και για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας του έτους 2013 κατανεμήθηκε για καύσιμα το ποσό των 414.000 ευρώ στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με μεταφορά τους από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Φ.31/130 Υπηρεσίες Δασών στον προϋπολογισμό Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ειδικός Φορέας 073 (Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών».

 dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

3 replies

  1. Πρώτα Ομοσπονδία Δασοφυλάκων που ενδιαφέρεται για το δένδρο και “χάνει” το δάσος και μετά Δασολόγων και Δασοπόνων

  2. Αυτό είναι θέμα για την Ομοσπονδία να ασχοληθεί!! πρέπει οι Δασικές Υπηρεσίες να υπάγονται απευθείας στο ΥΠΕΚΑ και όχι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: