ΟΣΕΑΔΕ: Απόφαση σχετικά με την Έκθεση Επιθεώρησης – Έρευνας για τα Δασαρχεία

oseade

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ 383/Α/2013 (ΣΕΕΔΔ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Το Δ.Σ στις 21-2-2014 πήρε ομόφωνα τη παρακάτω απόφαση:

Η έκθεση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έγινε με αφορμή τον δήθεν μεγάλο αριθμό καταγγελιών πολιτών, δεν πρέπει να εξεταστεί μεμονωμένα και ξεκομμένα από την όλη προσπάθεια της κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα.

Όλες οι μελέτες – έρευνες, που γίνονται, βασίζονται στην έκθεση και τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ που έχουν ως στόχο τη μείωση των «διοικητικών βαρών» και τη μείωση των οργανικών μονάδων (Τμημάτων και Διευθύνσεων) σε όλο το Δημόσιο Τομέα τουλάχιστον κατά 35%. Υπηρετούν τον στόχο της κυβέρνησης για προχώρημα των διαρθρωτικών αλλαγών για ένα μικρό, ευέλικτο και επιτελικό κράτος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γενική φιλοσοφία της κυβέρνησης ότι, στο κράτος θα μείνουν μόνο οι υπηρεσίες που δεν προσφέρουν κέρδος στους ιδιώτες.

Σαν Δ.Σ. αν σταθούμε μόνο στο μέρος που αφορά τη δομή που πρέπει να έχουν οι δασικές υπηρεσίες και στο σκεπτικό της έκθεσης των Επιθεωρητών – Ελεγκτών θα χάσουμε όλη την ουσία. Δεν μπορούμε επίσης και να υιοθετήσουμε αυτό που βάζουν συνδικαλιστές από δασικά σωματεία, ότι η κάθετη δομή των δασικών υπηρεσιών θα υπηρετούσε καλύτερα το δάσος. Δεν ξεχνάμε ότι οι ίδιες δυνάμεις, τα ίδια ακριβώς έλεγαν όταν υπήρχε καθετοποίηση των δασικών υπηρεσιών και πάλευαν για μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Δασών στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με το σκεπτικό ότι η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να ασκείται από ένα Υπουργείο.

Την περιβαλλοντική πολιτική την είδαμε στην πράξη (ξέφραγο αμπέλι τα δάση στους επιχειρηματίες για επενδύσεις, στο όνομα του δημόσιου οφέλους).

Η δασική πολιτική υλοποιείται από τις περιφερειακές αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες και χαράσσεται από το Υπουργείο. Κινείται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει το δάσος σαν εμπόρευμα και τις δασικές εκτάσεις ως τη μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις από τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο νέος νόμος για τα δάση (το είδαμε στο προηγούμενο Δ.Σ.) είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το περιβάλλον. Με αυτόν επιδιώκουν να επιτρέπονται στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όλες οι επεμβάσεις από τους επιχειρηματικούς ομίλους χωρίς να απαιτείται « αποχαρακτηρισμός » τους.

Κι επειδή το σημερινό πλαίσιο και η σημερινή δομή της δασικής υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις της κυβερνητικής πολιτικής, προωθείται η αναδιάρθρωση – συρρίκνωση και μέσω της αξιολόγησης, της μείωσης δομών και προσωπικού.

Η δομή που υπάρχει σήμερα στις δασικές υπηρεσίες δεν είναι παλαιά, είναι αποτέλεσμα των Π.Δ. για τις 7 Αποκεντρωμένης Διοικήσεις, που εκδόθηκαν μόλις το Δεκέμβρη του 2010 .

Πριν την έκδοση των Π.Δ. η τότε κυβέρνηση, πάλι συνέστησε στο Υπουργείο Εσωτερικών Διευρυμένη Επιτροπή για να εξετάσει τη δομή όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συμπεριλαμβανομένων και του Τομέα των Δασών. Στην Επιτροπή αυτή συμμετείχε με απόφαση του Υπουργού και εκπρόσωπος της τότε ΠΟΣΥΠ. Χωρίς καν η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τις δομές όλων των Α.Δ., σε μία νύχτα είδαμε δημοσιευμένα όλα τα Π.Δ.!!

Το αποτέλεσμα της νέας δομής των δασικών υπηρεσιών είδαμε στην πράξη και στην ουσία ότι δεν περπάτησε καθόλου.

Πολύ γρήγορα η κυβέρνηση, κατάλαβε “το πρόβλημα” και γι ‘αυτό για δεύτερη φορά, 4 μήνες μετά τα Π.Δ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα (19066/18-4-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνέστησε πάλι Ομάδα Εργασίας (Επιτροπή) με Διευθυντικά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών & ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Δασών) αλλά και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Έργο της ομάδας ήταν η υποβολή μελέτης στην οποία θα αποτυπωνόταν η συνολική κατάσταση στις δασικές υπηρεσίες των Α.Δ., η καταγραφή των προβλημάτων και οι προτάσεις για την επίλυσή τους. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας, πάνω από δύο χρόνια βρίσκεται στα συρτάρια των υπουργείων.

Την άνοιξη του 2013 η κυβέρνηση επέλεξε πιλοτικά να αξιολογήσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συστήνοντας πάλι ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία της TASK FORSE. Και αυτό το πόρισμα είχε την ίδια τύχη με το προηγούμενο.

Σήμερα πάλι η ίδια κυβέρνηση για 4η φορά, συγκροτεί νέα ομάδα εργασίας με πρόεδρο τον Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέχρι 31-3-2014 πρέπει να τελειώσει το έργο της και τις προτάσεις της για την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Α.Δ. Αυτή τη φορά η νέα ομάδα εργασίας διαθέτει και “νέα δεδομένα”, την κατά παραγγελία έκθεση του ΣΕΕΔΔ!!

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την καρατόμηση των δασικών υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα και έχει ήδη βρει υποστηριχτές το «ανεξάρτητο» ΣΕΕΔΔ.

Το ΣΕΕΔΔ κατέληξε τελικά στην πρόταση να καταργηθούν 80 οργανικές μονάδες του δημοσίου (Δασαρχεία) !!

Το πόρισμα των επιθεωρητών – ελεγκτών δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό από την στιγμή που οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα βλέποντας τις δασικές υπηρεσίες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στη βάση κέρδους – οφέλους των υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα τελειώνει ως εξής:
«Από τη συγχώνευση των 80 Δασαρχείων με τις Δ/νσεις Δασών στις οποίες υπάγονται, ήτοι από τη λειτουργία 53 δασικών Υπηρεσιών – Δ/νσεων Δασών έναντι 134 που λειτουργούν σήμερα και την αναδιάρθρωση των Δασονομείων και Δασοφυλακείων, προσδοκάται να ελαττωθεί η εσωτερική γραφειοκρατία, να απλοποιηθούν οι διοικητικές δομές και να προκύψει δημοσιονομικό όφελος, λόγω και της μείωσης των δαπανών από τη μίσθωση και την εν γένει λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων».

Πως συντάχθηκε η έκθεση του ΣΕΕΔΔ

Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών (Δασάρχες, Διευθυντές) ήταν στοχευμένο για να οδηγηθεί το ΣΕΕΔΔ σε συγκεκριμένα συμπεράσματα:

1) Δεν αφορούσε όλους τους τομείς δράσης των δασικών υπηρεσιών και ειδικά άφησαν εκτός, τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, τα δασοτεχνικά έργα κ.λ.π., που είναι και πρέπει να αποτελεί το κύριο για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
2) Περιορίστηκε μόνο στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως βάση την κατανομή του προσωπικού που προβλέπονται στα Π.Δ. και παρουσιάζει ως δήθεν πλεόνασμα όλο το προσωπικό που ήρθε στις Α.Δ. , ενώ μαζί με το προσωπικό (Δασοφύλακες) μεταφέρθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες που είχε το Σώμα της Αγροφυλακής. Κατέγραψε υπαρκτές ελλείψεις της υλικοτεχνικής υποδομής, την τήρηση ή όχι του ωραρίου εργασίας κ.λπ.

3) Έδινε βάρος σε επουσιώδεις και ανώφελες ερωτήσεις που δεν είχαν καμία σχέση με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως είχε σκοπό τη διαπίστωση ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων.
4) Επιλεκτικά είχαν επιλέξει να αξιολογήσουν μόνο 103 δασικές υπηρεσίες (80 Δασαρχεία και 23 Δ/νσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία) σε σύνολο 432 οργανικών μονάδων (7 Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης, 54 Δ/νσεις Δασών, 3 Δ/νσεις Αναδασώσεων, 80 Δασαρχεία και 289 Δασονομεία) ή σε σύνολο 1541 οργανικών μονάδων, αν προσθέσουμε και τα 1109 Δασοφυλάκεια, που και αυτά σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία είναι ξεχωριστές οργανικές μονάδες με ιδία κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

Το ερωτηματολόγιο ήταν στημένο για να βγουν στην επιφάνεια παθογένειες στη λειτουργία των 103 μόνο δασικών υπηρεσιών, προβλήματα που όντως υπάρχουν και οφείλονται καθαρά στην πολιτική που ασκήθηκε τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις.

Η δασική νομοθεσία με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα και το νέο νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, το μόνο που κάνουν είναι να μην υπάρχει νομικό καθεστώς προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων πλέον, αφού οι επιτρεπτές επεμβάσεις στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος είναι τόσες που δεν χρειάζεται κάποιος να παρανομήσει, αφού μπορεί να το κάνει με το γράμμα του νόμου.

Βρισκόμαστε στην εποχή που η κυβέρνηση κατόρθωσε να πάρει με το μέρος της την κοινωνία, σπέρνοντας την ψευδαίσθηση, ότι αξιολόγηση δομών και προσωπικού σημαίνει καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Για μας η αξιολόγηση πρέπει να εξετάζεται από την άποψη του περιεχομένου και του σκοπού που υπηρετεί. Μέσα από την αξιολόγηση δομών και προσωπικού η κυβέρνηση δεν στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών για την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, επιδιώκει να ενισχύσει το αστικό κράτος για να είναι πιο αποτελεσματικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους, εντείνοντας και τον αυταρχισμό σε όσους “δεν συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις”.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής, αν και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον τελικό λόγο σύμφωνα με το νόμο τον έχει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
Από την μέχρι σήμερα εμπειρία σχετικά με τις αξιολογήσεις των δομών των Υπουργείων και των Δήμων, μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχουμε να διαπιστώσουμε. ‘Όλες οι αξιολογήσεις κατέληξαν στη μείωση των οργανικών μονάδων και στη μείωση του υπηρετούντος προσωπικού, αφού κινούνται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων, των εκχωρήσεων και της έντασης της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Το είδαμε σε πολλούς τομείς και τελευταία και στον Τομέα της Υγείας με το κλείσιμο πολλών νοσοκομείων, σφράγισμα όλων των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ, κατάργηση στην ουσία της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους τους εργαζόμενους και τη διαθεσιμότητα 7.751 υγειονομικού προσωπικού.

Αν ήθελε η κυβέρνηση βελτίωση στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών θα μπορούσε να στηριχτεί στο πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε το 2011 και βρίσκεται στα συρτάρια των Υπουργείων.

Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρονταν για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και την καλύτερη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, θα έπρεπε ήδη να επικυρώσει τους δασικούς χάρτες που βρίσκονται στις Διευθύνσεις Δασών, να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη και επικύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα , και στο Δασολόγιο, όπως προβλέπεται και από το σύνταγμα της Ελλάδας από το 1974.

Να στελεχώσει αυτές τις υπηρεσίες με επιστημονικό προσωπικό, να ενισχύσει όλα τα Τμήματα Κτηματολογίου με υλικοτεχνική υποδομή και να εκπαιδεύσει το προσωπικό.

Αν ήθελε πραγματική προστασία των δασών – όσο αυτά μπορούν να προστατευτούν μέσα στο περιορισμένο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε-, δεν είχε παρά να ενισχύσει όλες τις δασικές υπηρεσίες με όλα τα εργαλεία και εφόδια που είναι απαραίτητα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δασικών υπηρεσιών (μέσα μεταφοράς, υλικοτεχνική υποδομή, εξασφάλιση πιστώσεων για τα καύσιμα των αυτοκινήτων, άρση του έλαττον χιλιομέτρων για την κίνηση κάθε αυτοκινήτου, πρόσληψη του αναγκαίου δασικού προσωπικού κ.λ.π.), για να μπορούν οι δασικές υπηρεσίες να ρίξουν το βάρος στη διαχείριση των δασών και στην εκτέλεση των αναγκαίων δασοτεχνικών έργων με αυτεπιστασία, δίνοντας ζωή στον ορεινό δασόβιο και παραδασόβιο πληθυσμό της χώρας, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, και όχι να καταναλώνονται στη βιομηχανία πλέον έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού ακόμη και μέσα στους κάμπους.

Γίνεται πλέον φανερό ότι η αξιολόγηση που γίνεται – συμπεριλαμβανομένης και της Έκθεσης Επιθεώρησης/Έρευνας του Σώματος Επιθεωρητών/Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης – για τα δάση, στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρημάτων της κυβέρνησης για την κατάργηση υπηρεσιών, στη διαθεσιμότητα – απόλυση του προσωπικού, στο φόβο, την ηττοπάθεια, απογοήτευση και τρομοκράτηση των εργαζομένων με σκοπό τη χειραγώγησή τους. Γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι σε κάθε πόρισμα, γι αυτό απαιτούμε να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων.

Κανένας συνδικαλιστής να μην συμμετέχει σε καμία επιτροπή, να μην διευκολύνει την κυβέρνηση να περάσει τα σχέδιά της.

Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
 Δέσποινα Αρχοντή                      Αντώνης Θεοχάρης
.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: