Εγκύκλιος για την αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.

dioikitikis metarithmisis

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ

Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013. Ειδικότερα, δεδομένου ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 26/3/2014, οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως 28/4/2014 Έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
  • Έως 13/5/2014 Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
  • Έως 28/5/2014 Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
  • Έως 30/6/2014 Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του ν. 4250/2014, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014.

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση του προσωπικού

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: