Πρόσληψη 6 ατόμων στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ergas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1…. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Εθνικού Δρυμού Αίνου», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 που υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες:

  • ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ – 1 άτομο
  • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – 1 άτομο
  • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3 άτομα
  • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΞΕΝΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – 1 άτομο

Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ   που ακολουθεί.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

———————————————————————————–ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: