Έκδοση ημερήσιου χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 2014

xartis pyrkagiwn

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 3194/21-05-2014 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΙ-ΞΞΚ) με θέμα: «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2014»

Η Γ.Γ.Π.Π., για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, θα συντάσσει και εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2014 Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη.

Ο ανωτέρω χάρτης, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας “Ξενοκράτης”, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και έχει σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια». 

Ο  Ημερήσιος  Χάρτης  Πρόβλεψης  Κινδύνου  Πυρκαγιάς  θα  εκδίδεται,  από  1  Ιουνίου  έως  31 Οκτωβρίου  2014.  Η  εκπόνηση  του  Χάρτη  θα  ολοκληρώνεται  πριν  την  12:30  της  προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει.

Το ελάχιστο  γεωγραφικό  διαμέρισμα  στο  οποίο  θα εκτιμάται  ο κίνδυνος  στον Ημερήσιο  Χάρτη Πρόβλεψης  Κινδύνου  Πυρκαγιάς  θα  είναι  τα  διοικητικά  όρια  των  Δασαρχείων  της  χώρας, δεδομένου ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας.

http://www.civilprotection.grΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: