Π.Δ. 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

logo dasikis

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 100/2014 με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος υπάγεται στη  Γενική Γραμματεία Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
α) Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
β) Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,
στ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
ζ) Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
θ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις :
α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής,
β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος,
γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Διαβάστε το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄167)ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d