Οργανισμός διάλυσης των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ

YPEKA43

Σταυρογιάννη Λούλη | Η ΑΥΓΗ

Ρολά κατεβάζουν την Τρίτη μετά από 29 χρόνια λειτουργίας βασικές δομές δημοκρατικού σχεδιασμού, όπως οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες προστίθενται στον μακρύ κατάλογο διάλυσης δημόσιων υπηρεσιών και σημαντικών δημόσιων οργανισμών.

Από το 2010 και μετά το ΥΠΕΚΑ απογυμνώνεται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του με τις αποχωρήσεις συνταξιοδότησης. Τη διάλυση έρχεται να συμπληρώσει ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργιά από τις 28 Οκτωβρίου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Α 167/28-8-2014). Όπως φαίνεται από την περιγραφή της διάρθρωσης των υπηρεσιών, των θεματικών αντικειμένων, αρμοδιοτήτων κ.λπ. όχι μόνο δεν συνενώνονται τα ομοειδή θεματικά κομμάτια των υπηρεσιών, π.χ. δάση με φύση, αλλά κατακερματίζονται περαιτέρω. Κι όλα αυτά σε ένα υπουργείο που από τον Οκτώβριο του 2009, οπότε δημιουργήθηκε, απλώς “συστεγάζει” τις υπηρεσίες του παλαιού ΥΧΟΠ, της Ειδικής Γραμματείας Δασών με τις υπηρεσίες που αποσπάστηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συν αυτές από τα παλαιό υπουργείο Βιομηχανίας (ενέργεια, ορυκτοί πόροι).

Διατηρούνται τέσσερις γραμματείες και από τις σημερινές έξι καταργούνται η Ειδική Γραμματεία Δασών και Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου αποσπάται από το σώμα της διοίκησης, μετονομάζεται σε αυτοτελές τμήμα και υπάγεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός εντοπισμού των περιβαλλοντικών εγκλημάτων υποβαθμίζεται. Δημιουργείται ένα σώμα… ατάκτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον υπουργό, το σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, χωρίς γενικό επιθεωρητή.

Επιπλέον στους μόνο 23 επιθεωρητές Περιβάλλοντος για όλη την επικράτεια ανατίθεται ο έλεγχος κατά τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων, αλλά και η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας σε ιδιώτες ελεγκτές όπως και του ελέγχου εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Γραμματεία Νερών για το ξεπούλημά τους

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων με δύο διευθύνσεις διατηρείται χωρίς να έχει ουδεμία συνάφεια με τη νέα Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η αυτονομία της εν λόγω γραμματείας ουδόλως σχετίζεται με έγνοια για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Απλώς της έχει ανατεθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, από πέρυσι η βρώμικη δουλειά: να παίξει τον ρόλο της ρυθμιστικής αρχής στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και σε κάθε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος. Άλλωστε στο διάταγμα του νέου οργανισμού αντιγράφεται πλήρως το περιεχόμενο της παραπάνω ΚΥΑ. Λογάριασαν όμως χωρίς το ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την παραχώρηση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ και έκλεισε την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση.

Στη νέα Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ, εκτός των διοικητικών υπηρεσιών, εντάσσεται η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπως και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. Στην πρώτη αντιστοιχούν τρεις διευθύνσεις. Ή με νόμο δημιουργηθείσα Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

* Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων.

* Έργων ΑΠΕ Ενέργειας, Στερεών Αποβλήτων κ.ά.

* Έργων μεταφορών, υδραυλικών έργων κ.ά.

* Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων.

Φύση και σκουπίδια αγκαλιά

Η δεύτερη διεύθυνση ονομάζεται Προστασίας Βιοπικοιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων και στηρίζεται σε τέσσερα τμήματα (Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, Διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής διαχείρισης, Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων). Στην τρίτη Διεύθυνση, Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, υπάγονται πάλι τέσσερα τμήματα: Κλιματικής Αλλαγής, Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών, Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών.

Οι δασικοί χάρτες εκτός δασικών υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση Δασών, που ως αντικείμενο ο οργανισμός την αποσυνδέει από τη βιοποικιλότητα, ακουμπάει σε τέσσερις διευθύνσεις (Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Δασικών έργων και Υποδομών, Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος) με τέσσερα τμήματα εκάστη. Στη Διεύθυνση Δασικών Έργων το αντικείμενο ξεχωριστού τμήματος είναι η κατάρτιση και τήρηση του δασολογίου, απογραφής και θεματικής υποστήριξης δικαιωμάτων Δημοσίου. Όμως η εποπτεία της κατάρτισης των δασικών χαρτών και η αξιοποίηση των πληροφοριών τους ανήκει σε άλλη γενική γραμματεία, σε άλλη διεύθυνση, υπό τον τίτλο Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών.

Η δεύτερη Γενική Γραμματεία ονομάζεται Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με δύο γενικές διευθύνσεις.

* Η πρώτη, Χωρικού Σχεδιασμού, αποτελείται από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών και τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών.

* Η δεύτερη Γενική Διεύθυνση είναι της Πολεοδομίας με τέσσερις διευθύνσεις: Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, Έργων Αστικών Αναπλάσεων.

* Η τρίτη είναι η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων με δύο Γενικές Διευθύνσεις (Ενέργειας – Ορυκτών Πρώτων Υλών).

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων στο ΥΠΕΚΑ κατά το Π.Δ. είναι 920, με 196 να αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Από τον νέο οργανισμό έχει εξαφανιστεί η ειδική υπηρεσία διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων όπως και αυτή του συντονισμού περιβαλλοντικών δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ).

Σταυρογιάννη Λούλη | Η ΑΥΓΗ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αναδημοσιεύσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση για τα τρέχοντα δασικά και περιβαλλοντικά θέματα και δημοσιοποιούνται με σκοπό να προκαλέσουν τον διάλογο και να εκφρασθούν οι απόψεις όλων, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι οι αναρτήσεις απηχούν τις προσωπικές απόψεις των διαχειριστών της σελίδας.ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

1 reply

  1. Υπάρχει ανάγκη σωστής αναδιάρθρωσης των δασικών υπηρεσιών .Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες .Αφού και τώρα ,το 2014 , οι χάρτες δικαιοδοσίας δασαρχείων έχουν πολύ χοντρά σφάλματα ! Με βάση το ΦΕΚ Β 479 /1983 ,τα όρια δικαιοδοσίας δασαρχείων πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια των δήμων που εποπτεύουν ,αλλά οι χάρτες των δασικών υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί με λάθη τη δεκαετία του’ 80 και έχουν δοθεί και στο geodata έχουν τεράστιες αποκλίσεις ! Στο Αιγάλεω π.χ. η απόκλιση είναι 1800 μέτρα ! Προφανώς δεν φταίνε οι δασολόγοι και οι δασοπόνοι ,αλλά κάποιοι κύριοι που βρίσκονται στο Υπουργείο ,που σημειωτέον έλαβε πολλά χρήματα από την ΕΕ για την μελέτη της και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα δάση ! Διορθώστε τους χάρτες δικαιοδοσίας δασρχείων ! Γινόμαστε ρεζίλι σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς ! Ένας συνάδελφός μου έχει ήδη κάνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό .

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: