Τα δάση μας δεν είναι έρμαια των κυκλωμάτων λαθροϋλοτόμησης

(φωτογραφία αρχείου)

Τα τελευταία έτη οι παράνομες λαθροϋλοτομίες και αποτέλεσμα αυτών η παράνομη μεταφορά δασικών ή και αγροτικών προϊόντων στην Δυτική Ελλάδα, έχουν πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και της σημαντικής αύξησης του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης που «έστρεψε» πολύ περισσότερους πολίτες στη λύση του τζακιού ή της ξυλόσομπας.

Το φαινόμενο αυτό παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όσο ο χειμώνας επέρχεται και η θερμοκρασία πέφτει, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αλλά και να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η ένταση και η έκταση του βέβαια διαφοροποιείται μεταξύ περιοχών της Βορείου και της Νοτίου Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν ο ελεγκτικός μηχανισμός της χώρας να οργανωθεί και… να δράσει, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, ώστε να υπάρξει ο μεγαλύτερος δυνατός περιορισμός του φαινομένου.

Για να εκλείψουν τα φαινόμενα λαθροϋλοτομιών, την κύρια ευθύνη φέρουν οι υπηρετούντες δασικοί υπάλληλοι για την περιοχή ευθύνης τους και πρέπει, με μέριμνα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων τους, οι έλεγχοι να είναι συνεχείς, όπως ξεκαθάρισε στον «Ημερήσιο», ο περιφερειακός διευθυντής Δασών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου Αντώνης Κανταρτζόπουλος, ο οποίος είπε ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο μπορούν τον δασικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής…

ylotomia

Μέτρα εναντίον των «εγκληματιών» του δασικού πλούτου

Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας και που προτείνονται για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης απόληψης δασικών προϊόντων (κυρίως ξύλων) αλλά και της παράνομης διακίνησης των, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Κανταρτζόπουλου:

1. Εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος εκτέλεσης υλοτομιών για τον ορεινό παραδασόβιο πληθυσμό, με την έκδοση ειδικών Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων, που θα ρυθμίζει την καυσοξύλευση σε συγκεκριμένες περιοχές, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένης ποσότητας, από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, σε δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό τη χορήγηση ποσοτήτων καυσόξυλων που να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους (αν όχι το σύνολο των αναγκών τους). Απώτερος στόχος είναι όχι μόνο να μην αναγκάζονται να λαθροϋλοτομούν οι ίδιοι, αλλά και να περιφρουρούν τα δάση της περιοχής τους από μη ντόπιους «εισβολείς». Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα γίνεται υπό την αυστηρή επίβλεψη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

2. Εκπόνηση προγράμματος μείωσης της πυκνότητας της βλάστησης (υπόροφος, αποκλάδωση και απόληψη των υπολειμμάτων με κριτήρια), με παράλληλη μείωση και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά ή ακόμα και με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών- πόλεων (άρθρο 112 ΝΔ 86/69).

3. Ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα – ζημιές από τις παράνομες υλοτομίες αλλά και τη δυνατότητα καταγγελιών στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας, τηλ. 1591, με διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής ατόμων, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

5. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 του ΝΔ 86/69 για καθορισμό συγκεκριμένου δρομολογίου μεταφοράς της ξυλείας ανά περιοχή.

6. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν ξυλεία στο εθνικό δίκτυο της χώρας μετά της 22:00 μ.μ. και μέχρι της 07:00 μ.μ., με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

7. Συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών, εργαζομένων και εθελοντών των ΟΤΑ, καθώς και άλλων εθελοντικών ομάδων, σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την έγκαιρη επισήμανση παρανομιών με την συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας.

8. Συμμετοχή δασικών υπαλλήλων και ομοσπονδιακών θηροφυλάκων σε δράσεις επιτήρησης δασών καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, για την έγκαιρη επισήμανση παρανομιών.

9. Τακτικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου – εξόδου πόλεων από περίπολα της Δασικής υπηρεσίας με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

10.Τακτικοί έλεγχοι σε παράνομες πύλες εισόδου ιδίως στα Βόρεια σύνορα της χώρας, από μικτά περίπολα της Δασικής υπηρεσίας και της Συνοριοφυλακής (βλέπε ανωτέρω 3 σχετικό).

11.Αιφνιδιαστικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε μάντρες πώλησης ξυλείας (ιδίως καυσόξυλων) του ΣΔΟΕ, με τη συνδομή της Δασικής υπηρεσίας (βλέπε ανωτέρω 2 σχετικά).

12.Κατάσχεση των εργαλείων λαθροϋλοτομίας αλλά και των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων αυτών, με δήμευση (όχι συντηρητική κατάσχεση) και φύλαξη των εργαλείων – οχημάτων. Εδώ απαιτείται η συνδρομή άλλων δημοσίων υπηρεσιών που διαθέτουν ασφαλείς χώρους φύλαξης των κατασχεμένων οχημάτων, αλυσοπρίονων, κλπ . Οι χώροι αυτοί πρέπει να εξασφαλισθούν – καθορισθούν εκ των προτέρων.

13.Έλεγχος των παραστατικών μεταφοράς ξυλείας όλων των οχημάτων που μετακινούνται με πλοία και μεταφέρουν ξυλεία. Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί τους ελέγχους και όποτε κρίνει ότι απαιτείται ζητά την συμβολή της δασικής υπηρεσίας, είτε στο λιμάνι προορισμού είτε στο λιμάνι αναχώρησης.

14.Έλεγχος των ασβεστοκαμίνων – ανθρακοκαμίνων για την χρήση νόμιμης ξυλείας.

Ο ρόλος της δικαιοσύνης καταληκτικός

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η ασφάλεια των υπαλλήλων που συμμετέχουν στους σχεδιαζόμενους ελέγχους, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι παρανομούντες υλοτόμοι είναι καλά οργανωμένοι και σε πολλές περιπτώσεις φέρουν οπλισμό. Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας και που προτείνονται για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης απόληψης δασικών προϊόντων (κυρίως ξύλων) αλλά και της παράνομης διακίνησης τους, έχουν άμεση σχέση και με το έργο που καλούνται α διαδραματίσουν τα δικαστήρια και αυτό γιατί όπως επεσήμανε ο περιφερειακός διευθυντής Δασών, «το θέμα δεν είναι πόσους συλλαμβάνουμε, αλλά πόσοι θα καταδικαστούν.»

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (από aigialeiapress.com)ΚατηγορίεςΠεριβάλλον, Υλοτομίες

Tags: , ,

1 reply

  1. Το πρόβλημα είναι όταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι που καλούνται να προστατέψουν το δάσος είναι αυτοί που λαθροϋλοτομούν εξασφαλίζοντας εκ των έσω “άδειες”. Στην Κορινθία, συγκεκριμένη υπάλληλος (και Σια) με κάλυψη από το δασαρχείο αποψιλώνει συστηματικά πευκοδάση. Η απάντηση του αρμόδιου δασαρχείου ήταν “Η προστασία του δάσους είναι δική μας υπόθεση, όχι δική σου”…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: