Διορισμοί δασολόγων και δασοπόνων στην Α.Δ. Αιγαίου

logo dasikis

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 10012/12−02−2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 του Ν. 2190/1994, 15 έως 18 του Ν. 3528/2007, 36 του Ν. 4250/2014, 28 παρ. 2 του Ν. 4305/2014 κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18−10−2014 (Φ.Ε.Κ. 2896/ τ.Β ́/29−10−2014) απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διορίζονται οι κατωτέρω επιτυχόντες της Προκήρυξης 3Κ/2009 (ΦΕΚ 145/31−03−2009/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ ́ σε κενές οργανικές θέσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου των κάτωθι, αντίστοιχα, κλάδων:

Α. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων

  • ΔΑΝΑΗ ΒΕΪΛΗ του Γεωργίου (Λέσβος)
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΤΣΙΔΗΣ του Σιδερη (Σύρος)
  • ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ του Θεοδώρου (Σάμος)
  • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου (Ρόδος)
  • ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ του Μάρκου (Σύρος)
  • ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου (Λέσβος)

Οι ως άνω διοριζόμενοι ΔΑΝΑΗ ΒΕΪΛΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία.

Β. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας/ Δασοπονίας

  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του Παναγιώτη (Λέσβος)
  • ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΝΤΑ του Νικολάου (Κάρπαθος)
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σπυρίδωνα (Σύρος)

Η ως άνω διοριζόμενη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία τοποθέτησής της για μία τουλάχιστον δεκαετία.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: