Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου

logo dasikis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανάθεσης του έργου:
«Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»,
με λήψη εγγράφων προσφορών

Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 12.090,90 € (Αξία εργασιών: 9.830,00 € και Φ.Π.Α.: 2.260,90 €).

Η διαδικασία λήψης προσφορών θα διενεργηθεί στις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 9, παρ. 4 του Π.Δ. 437/1981, η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 483/29-01-2015 (ΑΔΑ: 7Φ4ΡΟΡ1Θ-4Α5) απόφαση Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κ.

Σε περίπτωση που η διαδικασία λήψης εγγράφων προσφορών αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ώρα την 26η Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη, χωρίς άλλη ανακοίνωση.

Στη διαδικασία λήψης προσφορών θα γίνουν δεκτοί:

  1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου. Για την κατηγορία έργων Πρασίνου η επιχείρηση να είναι στελεχωμένη με δασολόγο ή δασοπόνο, εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ.
  2. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Α΄ Τάξης και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές (έντυπο προσφοράς θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Εγγύηση συμμετοχής ποσού 197 €.
  • Το εργολαβικό πτυχίο

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015


 

Σχετικά:ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d