Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης (εκτός έδρας)

logo dasarxeio

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου και μετά από μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά, ξεκίνησε τις εργασίες της στις 2:01 πμ. ψηφίστηκε το 3ο μνημόνιο ή αλλιώς ο Νόμος 4336/2015. 

Στον ν. 4336/2015, που δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α´ 94), περιλαμβάνονται και διατάξεις του Σ/Ν «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας» που το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Μαΐου. Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε μόνο πέντε ημέρες (28/5 – 2/6) και αποτέλεσε πεδίο έντονης κριτικής προς το αρμόδιο υπουργείο, τόσο για τις αλλαγές που προέβλεπε όσο και για τον χρόνο διαβούλευσης (τριήμερο Αγίου Πνεύματος).    

Σχετικό αρχείο:


 

Άρθρο 10

Έξοδα Διανυκτέρευσης

1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 11

Ημερήσια αποζημίωση

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται:

Α. Ολόκληρη:

α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.

β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.

γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.

δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.

ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την η μέρα λήξης εργασιών.

Β. Κατά το ήμισυ:

α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και

β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι:

αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο,

ή γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.

Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις.

Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: