Ειδική επιτροπή για την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της δασικής νομοθεσίας

logo dasikis

Η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της δασικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο αποκατάστασης νομοθετικών ρυθμίσεων που έφεραν σε δυσχερή θέση τα δασικά και φυσικά οικοσυστήματα της χώρας, θα είναι το αντικείμενο της ειδικής οκταμελούς επιτροπής που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του αν. υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Ιωάννη Τσιρώνη. 

Η ειδική επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως 15 Νοεμβρίου 2015.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελών χρέη γραμματέα της επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η ειδική επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Βαρδακαστάνη Κωνσταντίνο του ∆ιονυσίου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Καρανάσσου Ιωάννα του Νικολάου δικαστική πληρεξουσία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  2. Αγγέλη Γεωργία του Αθανασίου, ∆ασολόγος υπάλληλος του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα ∆ασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Βλάχου Μαρία του Ευσταθίου, ∆ασοπόνος υπάλληλος του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα ∆ασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος
  3. Μπάκου Ελένη του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, Τμήμα Α’, του ΥΠΑΠΕΝ με αναπληρωτή την Τόμπρου Ζαφείρα του Σπυρίδωνος, ΠΕ Μηχανικός υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΑΠΕΝ,
  4. Καπετάνιο Αντώνη του Βασιλείου, ∆ασολόγος με αναπληρωτή τον Σωτηρόπουλο ∆ιονύση του Σωτηρίου, ∆ασολόγο
  5. Φούντα Γιώργο του Ιωάννη, ∆ασολόγος με αναπληρωτή τον Τοκατλίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, ∆ασολόγο
  6. Τσίπη Κυριάκο του Φώτη ∆ασολόγος με αναπληρωτή τον Τσακίρη Ρήγα του Ελευθερίου ∆ασολόγος
  7. ∆ιάκο Κώστα του Γεωργίου, ειδικός νομικός συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Ασημακοπούλου Βίκυ του Φιλίππου, ∆ικηγόρο, Υπάλληλο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
  8. Θεοδοσίου Ιωάννα του Παναγιώτη, Γεωπόνο, συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Νικολάου Ειρήνη του Κωνσταντίνου ∆ασολόγο συνεργάτη της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος (με παράλληλα καθήκοντα από την ∆ιεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας).

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής επιτροπής θα εκτελεί η Πανούση Κωνσταντίνα του Ηλία ΠΕ ∆ιοικητικού, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρίστανται, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου αυτής, δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φορέων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί επίσης να ζητά εγγράφως τις απόψεις τους.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: