Προστασία ασκεπών εκτάσεων εντός δασών

dasos

Στην κρινομένη υπόθεση, επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθ. 1202/2015* απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητήθηκε η ακύρωση πράξης κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως στην περιοχή Ελικώνα Δήμου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Η απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής και το πραγματικό γεγονός της καταστροφής της δασικής βλαστήσεως, η αιτιολογία δε μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις περιλαμβάνονται και οι εντός αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, όπως χορτολιβαδικές ή φρυγανώδεις εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι. Το εκτός ορίων οικισμού ευρισκόμενο τμήμα ιδιοκτησίας λαμβάνεται μεν υπ΄ όψη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης αρτιότητας, το τμήμα όμως αυτό δεν παύει εκ του λόγου τούτου να υπόκειται κατά τα λοιπά στη διέπουσα τούτο ως εκτός οικισμού περιοχή νομοθεσία, αναλόγως του χαρακτήρα της, όπως η νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων.

Εν προκειμένω, προέκυψε κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αφ΄ ενός μεν ο χαρακτήρας της επίδικης εκτάσεως ως δασικής κατ΄ άρθρο 3 ν. 998/1979, ως εκτάσεως δηλαδή με φρυγανώδη και χορτολιβαδική βλάστηση, βραχώδεις εξάρσεις και άτομα θαμνώδους δασικής βλαστήσεως, που περιβάλλεται από δασικές εκτάσεις, αφ΄ ετέρου δε η καταστροφή της βλαστήσεώς της χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας. Επομένως, η προσβαλλομένη απόφαση, με την οποία η έκταση αυτή κηρύσσεται αναδασωτέα κρίθηκε νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, οι δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

__________________________________

* Δημοσιεύεται στο περιοδικό “Περιβάλλον & Δίκαιο”, τεύχος 3/2015.

dasarxeio.com


.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: