Περιοδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ” τεύχος 3/2015

Κυκλοφορεί το τεύχος 3/2015 του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ με τα ακόλουθα θέματα:

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μάριος Χαϊνταρλής, Ιωάννα Σταμπουλτζή, Πράξη εφαρμογής, πολεοδομικός σχεδιασμός και ιδιοκτησιακά δικαιώματα – Μελέτη περίπτωσης 

Κλεονίκη Πουϊκλή, Η περιβαλλοντική ευθύνη υπό την Οδηγία 2004/35/ΕΚ – Μεταξύ καινοτομίας και αναποτελεσματικότητας

Β΄ ΦΑΚΕΛΟΣ: “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ” 

Ανδριανός Γκουρμπάτσης, O εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα 

Παναγιώτης Λάττας, Δράσεις και έργα Δασικών Υπηρεσιών Ηλείας για την αποκατάσταση και ανόρθωση των οικοσυστημάτων που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές του 2007

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

(επιμέλεια:. Σοφία Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Προστατευόμενες περιοχές

ΣτΕ 1394/2015 [Επιτρεπόμενα έργα εντός καταφυγίων άγριας ζωής – ΧΥΤΥ Δήμου Ζακύνθου]

ΣτΕ ΠΕ 32/2015 [Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας – Προστασία περιοχών Natura] 

Περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση

ΣτΕ 1114/2015 [Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας – Προστασία λιμνοθάλασσας Κοτυχίου]

ΣτΕ 1113/2015 [Αναδιαρρύθμιση κτηρίου Κεράνη για τη στέγαση δικαστηρίων Πειραιά- Ουσιώδης τροποποίηση αρχικού έργου] 

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 3037/2015 [Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων]

ΣτΕ 1287/2015 [Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση – Εκμετάλλευση μεταλλείου – Αρμοδιότητα]

ΣτΕ 1202/2015 [Προστασία ασκεπών εκτάσεων εντός δασών]

ΣτΕ 1100/2015 [Πεδίο βολής Ανδραβίδας – Παραχώρηση δασικής έκτασης για στρατιωτικούς σκοπούς]

ΣτΕ 980/2015 [Νομική φύση δασικών αστυνομικών και δασικών απαγορευτικών διατάξεων]

ΣτΕ 651/2015 [Κατεδάφιση αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση – Έννοια δασογενούς περιβάλλοντος]

ΠΠρΧαλκιδικής 52/2015 [Δασική ιδιοκτησία – Κυριότητα ελληνικού Δημοσίου στο δάσος Σιθωνίας]

 

Εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

ΣτΕ 1392/2015 [Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής – Έγκριση τεχνικής μελέτης άρθρου 4 και 102 ΚΜΛΕ]

ΣτΕ 3191/2015 [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης υποέργου Ολυμπιάδος]

ΣτΕ 960/2015 [Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη Νάξο – Άρνηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων]

ΣτΕ ΕΑ 299/2015 [Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής – Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης έγκρισης τεχνικής μελέτης]

 

Προστασία ακτών και θαλασσίου περιβάλλοντος

ΣτΕ ΕΑ 15/2015 [Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου – Απόβλητα ναυαγίου στη Μύκονο]

 

Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων

ΣτΕ Ολ 2560/2015 [Περιβαλλοντικοί όροι αμμοληψίας στον Αξιό ποταμό – Διαχείριση κοινοχρήστων πραγμάτων]

 

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων

ΣτΕ 2253/2015 [Παράνομη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού ξενοδοχειακής μονάδος στο Λαγονήσι]

ΣτΕ 963/2015 [ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας – Χωροθέτηση ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ – Επιλογή βέλτιστης μεθόδου]

 

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΣτΕ 1154/2015 [Εγκατάσταση εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός οικισμών προ του 1923]

ΣτΕ 983/2015 λειτουργία οργανωμένης κατασκήνωσης χωρίς ειδικό σήμα – Επιβολή προστίμου]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΣτΕ 1428/2015 [ΑΣΠΗΕ Καφηρέα – Επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας για ΑΠΕ]

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Αρχαία μνημεία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 1159/2015 [Κατεδάφιση ρυμοτομούμενου ακινήτου σε ενεργό οικισμό που αποτελεί αρχαιολογικό τόπο]

 

Νεότερα μνημεία και ιστορικοί τόποι

ΣτΕ 2214/2015 [Αποκατάσταση Ι.Μ. Βουτσάς Ζαγορίου – Απαγόρευση έγκρισης εργασιών άνευ αδείας]

ΣτΕ 100/2015 [Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος]

 

Διατηρητέα κτήρια και οικιστικά σύνολα

ΣτΕ 89/2015 [Πολιτικό [Αυτούσια διανομή διατηρητέου ακινήτου – Προστασία από εγκατάλειψη]

ΑΠ 152/2015 Αυτούσια διανομή διατηρητέου ακινήτου – Προστασία από εγκατάλειψη και αυθαίρετες επεμβάσεις

ΙΙΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 1152/2015 [Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού – Καθορισμός δικαιοδοσίας]

 

Λιμένες – Λιμενικά έργα

ΣτΕ 717/2015 [Ακύρωση πράξεων της ΕΣΑΛ περί εγκρίσεως χρήσεων χερσαίας ζώνης νέου λιμένα Πατρών]

ΣτΕ 716/2015 [Προγραμματικό Σχέδιο Master Plan Λιμένα Ηρακλείου – Αρμοδιότητα ΕΣΑΛ]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 1500/2015 [Όροι δόμησης οικοπέδων πόλεως Κυπαρισσίας – Αντισυνταγματικότητα παρεκκλίσεων αρτιότητας]

ΣτΕ 984/2015 [Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης – Δημιουργία οικοπέδων αρτίων κατά παρέκκλιση]

ΣτΕ 720/2015 [Κοινοποίηση πρότασης ΟΤΑ επί ρυμοτομικών τροποποιήσεων – Επανάληψη διαδικασίας]

 

Χρήσεις γης

ΣτΕ 1179/2015 [Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βόλου – Χαρακτηρισμός χώρου ανέγερσης ιερού Ναού]

Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών

ΣτΕ 1156/2015 [Μελέτη διαμόρφωσης και προστασία κοινοχρήστου χαρακτήρα Πάρκου Φλοίσβου] ΣτΕ 979/2015 [Καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων – Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης]

 

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ 1398/2015 [Τουριστικά ακίνητα ΕΟΤ – Αυθαίρετες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Ν. Αττικής]

ΣτΕ 1180/2015 [Προϋποθέσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση – Εξαίρεση μικρών παραβάσεων]

ΣτΕ 1115/2015 [Χαρακτηρισμός αυθαιρέτου – Έκθεση αυτοψίας – Προστασία ρεμάτων]

ΣτΕ 723/2015 [Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης]

ΣτΕ 652/2015 [Οικειοθελής παράδοση προς κατεδάφιση αυθαιρέτου σε δάσος – Απαλλαγή από ειδική αποζημίωση]

ΣτΕ 98/2015 Αυθαίρετη επέκταση καταστήματος – Έκθεση αυτοψίας – Υπολογισμός προστίμων]

 

Κανόνες δόμησης – Οικοδομική

ΣτΕ 1253/2015 [Προσμέτρηση ημιυπαιθρίων χώρων στον ΣΔ – Μέγιστο ύψος οικοδομών]

ΣτΕ 1178/2015 [Αλλαγή υλικού επικάλυψης στέγης – Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας]

ΣτΕ 1102/2015 [Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας – Έλεγχος ύψους οροφής υπογείου]

ΣτΕ 719/2015 [Προσθήκη καθ΄ ύψος ορόφων – Έκδοση οικοδομικής αδείας βάσει ανακριβούς τοπογραφικού διαγράμματος]

ΤρΔΕφΑθ 209/2015 [Αστική ευθύνη Δημοσίου από παράλειψη έκδοσης οικοδομικής αδείας]

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(επιμέλεια:  Γιάννης Γούναρης)

Περιβάλλον – Χωροταξική οργάνωση

C-473/2014 απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015

Διαχείριση αστικών λυμάτων

C-167/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός ΕΕ

C-148/2014 απόφαση της 29ης Απριλίου 2015

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

C-137/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015

C-570/2013 απόφαση της 16ης Απριλίου 2015

Πολιτική της ΕΕ στον τομέα του ύδατος

C-461/2013 απόφαση της 1ης Ιουλίου 2015

Προστασία ζώνης του όζοντος

C-847/2014 απόφαση της 24ης Ιουνίου 2015

Ε΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(επιμέλεια:. Σοφία Παυλάκη)

 

Επίκαιρα Νομοθετήματα

πδ 70/2015 (Α΄ 114/22.9.2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού [άρθρο 4]

υα οικ. 43737/13.10.2015 (Β΄2222/15.10.2015) Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Νομοθετικό δελτίο

 

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για το δίκαιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης

Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: