Υποχρέωση έκδοσης άδειας για τη διακίνηση μη-cites προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας

klouvia

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ενημερώνει τις επιχειρήσεις  εμπορίας  οποιουδήποτε τύπου δείγματος ειδών της άγριας πανίδας (ζωντανών ή νεκρών, μερών ή παραγώγων τους), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα (ατομική χρήση), που εμπλέκονται με την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας που ανήκουν στα Πτηνά (Aves), Αμφίβια (Amphibia), Ερπετά (Reptilia), Νυχτερίδες (Microchiroptera) και Ελαφοειδή (Cervidae) και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES και στους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είδη μη CITES – Non CITES listed species), ότι σύμφωνα με το άρθρο 8, της αριθ. 125188/246/22-01-2013 (ΦΕΚ/285/Β ́/2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται η έκδοση άδειας (Απλή Άδεια) από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, που είναι η αρμόδια Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή CITES Νοτίου Αιγαίου. Στις περιοχές αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής περιλαμβάνονται οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Κατά την υποβολή αίτησης, για την έκδοση άδειας (Απλή Άδεια), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλλει αποδεικτικά έγγραφα της νόμιμης κατοχής των δειγμάτων, ανάλογα με το κατά περίπτωση είδος της άγριας πανίδας και το σχετικό προβλεπόμενο παράβολο υπέρ του δημοσίου.

Oι επιχειρήσεις pet shop και τουριστικών ειδών οφείλουν να δείξουν τη δέουσα προσοχή και να τηρήσουν τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω ανακοίνωση.

dasarxeio.com

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: