Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ.: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

EEDDY

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον διεθνή οργανισμό FAO της UNESCO ως η παγκόσμια ημέρα της ∆ασοπονίας, προκειμένου ο άνθρωπος να έρθει σε στενότερη επαφή με το δάσος, να αναλογισθεί τη στάση του απέναντι σε αυτό και να γνωρίσει τα διατιμημένα και αδιατίμητα προϊόντα του και τις ωφέλειες που απορρέουν από αυτά.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί υποστήριξης των ∆ασικών Υπηρεσιών, κάθετης διάρθρωσης αυτών αλλά και άλλων βαρύγδουπων δηλώσεων φαίνεται τελικά ότι τα δάση δεν συγκαταλέγονται στις εκάστοτε κυβερνητικές προτεραιότητες παρά μόνο όταν πρόκειται να «εξυπηρετήσουν» μεγάλες επενδύσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παραβλέπεται συνεχώς, προφανώς συνειδητά, η σχέση του δάσους με την κλιματική αλλαγή, φαινόμενο ορατό, κοινά αποδεκτό και με τις επιπτώσεις του πλέον αντιληπτές από όλους (παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, συχνές και έντονες καταιγίδες, πλημμύρες, αυξημένες ημέρες καύσωνα και περισσότερες μέγα-πυρκαγιές). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διατείνεται ότι σε εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πρόθεση η οποία απέχει έτη φωτός από τις ειλημμένες αποφάσεις και τις ασκούμενες πρακτικές.

Έτσι διάγουμε άλλη μια χρονιά με την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία να είναι αποδυναμωμένη και υποβαθμισμένη. Μια ∆ασική Υπηρεσία που μετά και την μεταφορά σε αυτή του αντικειμένου της αγροτικής ασφάλειας με την ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής, αύξησε το ποσοστό της έκτασης που προστατεύει και το οποίο ξεπερνά το 95 % της ελληνικής επικράτειας, καλύπτοντας ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα σημεία αυτής.

Ταυτόχρονα, ο συνεχής κατακερματισμός των επιστημονικών αντικειμένων της ∆ασικής Υπηρεσίας τείνει να γίνει κανόνας. Τα παραδείγματα είναι πλείστα: η θήρα, που ως δραστηριότητα ασκείται επί δημόσιου αγαθού, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών, οι προστατευόμενες περιοχές, οι εγκρίσεις επέμβασης αλλά και άλλα ενσωματώνονται σε αποφάσεις άλλων Υπηρεσιών και στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών. Η λειτουργία της ∆ασικής Υπηρεσίας καθίσταται όλο και πιο δυσχερής εξαιτίας της πολυδιασπασμένης και πολλές φορές αντικρουόμενης δασικής νομοθεσίας, στην οποία προσπαθούν να περικλείσουν ακόμη τους μνημονιακούς νόμους, της ελλιπούς στελέχωσης σε προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ – ∆ασοπόνων και των διαρκώς μειούμενων διατιθέμενων πιστώσεων. Παρόλα αυτά, αυτή προσπαθεί να ανταπεξέλθει λειτουργικά, ουσιαστικά και προασπίζοντας μεταξύ άλλων και τον κοινωνικό της ρόλο.

∆εν είναι εξάλλου τυχαίο ότι παλαιόθεν η ∆ασική Υπηρεσία σε καιρούς δύσκολους και περίεργους ήταν αυτή που μέσω της δασικής οδοποιίας, διανοίγοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, ένωσε χωριά και πόλεις. Με την διευθέτηση των ορεινών υδάτων και τη συστηματική διαχείριση των ∆ασών μέσω της Κρατικής Εκμετάλλευσης ∆ασών (Κ.Ε.∆.) στήριξε τους ορεινούς πληθυσμούς και συμμετείχε στην ανασυγκρότηση της Εθνικής Οικονομίας.

Έτσι και σήμερα, που η δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία επιβάλλει να εξευρεθούν λύσεις για την οικονομική και ψυχική ανάταση του πληθυσμού, η ∆ασική Υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή και να γίνει πυλώνας στην οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας και των κατοίκων της. Αρκεί η Πολιτεία να αποφασίσει να προχωρήσει και να σχεδιάσει μια ∆ασική Πολιτική που θα αντιμετωπίζει τα ∆άση και το Φυσικό Περιβάλλον ως Εθνικό Κεφάλαιο. Αρκεί:

  1. Η ∆ασική Υπηρεσία να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων και να αναβαθμιστεί, αφού υπαχθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και διαρθρωθεί κάθετα.
  2. Η ∆ασική Υπηρεσία να χρηματοδοτηθεί επαρκώς και να διατεθούν αποκλειστικά για τη ∆ασοπονία όλοι οι οικονομικοί πόροι από τις ασκούμενες δραστηριότητες εντός των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων (θήρα, επεμβάσεις κ.λ.π.).
  3. Να επανέλθουν όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα που κατά καιρούς απομακρύνθηκαν, εξυπηρετώντας αλλότριους με το δασικό αντικείμενο, σκοπούς, στο φυσικό τους χώρο που είναι η ∆ασική Υπηρεσία.
  4. Η ∆ασική Υπηρεσία να ενδυναμωθεί και να στελεχωθεί με προσωπικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης του κλάδου των ∆ασοπόνων, όπου ο αριθμός των υπηρετούντων μειώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα την τραγική συρρίκνωσή του.
  5. Να οργανωθούν τα ∆ασονομεία σε επίπεδο Τμήματος, όπου πλήρως στελεχωμένα από υπαλλήλους όλων των ∆ασικών κλάδων και με σαφείς και καθορισμένες αρμοδιότητες θα ενισχύσουν τη ∆ιαχείριση και δια αυτής, θα ασκείται – υπάρξει αποτελεσματική Προστασία του ∆ασικού – Φυσικού Περιβάλλοντος.
  6. Να κατανεμηθούν ορθολογικά οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις μεταξύ των ∆ασικών κλάδων, με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία του Πυραμοειδούς ∆ασοδιοικητικού Συστήματος.
  7. Να καταργηθούν όλες οι μνημονιακές διατάξεις και να κωδικοποιηθούν οι διασκορπισμένες νομικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο.
  8. Να εκπονηθούν οι δασικοί χάρτες με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η δημόσια περιουσία και η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.

Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.)

Πρόεδρος: Καραδόντα Αντιγόνη 
Γεν. Γραμματέας: Κολλάρου Σοφία

 ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: