ΣτΕ 705/2016: Αποζημίωση λόγω διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασική έκταση

StE

Περίληψη

Μεταξύ των υπόχρεων σε καταβολή ειδικής αποζημίωσης λόγω διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως περιλαμβάνεται, καταρχήν και ο ανεγείρας την κατασκευή αυτή εργολάβος, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η εν λόγω ειδική αποζημίωση αυτός εξακολουθεί να είναι κύριος, ή νομέας ή κάτοχος της επίμαχης κατασκευής. Η μη συνδρομή δε της προϋπόθεσης αυτής, συνιστώσα αυτοτελή πλημμέλεια του πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου σε δάσος, νομίμως ελέγχεται από το δικαστήριο στα πλαίσια εκδικάσεως της προσφυγής κατά του πρωτοκόλλου αυτού, χωρίς να δεσμεύεται κατά τούτο από τα κριθέντα επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της σχετικής πράξεως κατεδάφισης, εφόσον η κρίση αυτή δεν αφορά το χρονικό διάστημα για το οποίο εκδόθηκε το επίμαχο πρωτόκολλο.

Η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης, σύμφωνα με την οποία νόμιμες εν προκειμένω προϋποθέσεις για την επιβολή της ένδικης αποζημίωσης διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων σε βάρος της κατασκευάστριας αυτά εταιρίας είναι μόνο η οριστικοποίηση της σχετικής αποφάσεως περί κατεδαφίσεως των επίμαχων κατασκευών και η προηγούμενη κλήση της εταιρίας προς κατεδάφιση των κατασκευών αυτών δεν είναι νόμιμη, διότι δεν εξετάσθηκε εάν, κατά το κρίσιμο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, χρονικό διάστημα, στο οποίο αφορά το επιβληθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου, η εταιρία εξακολουθούσε να είναι κυρία ή νομέας ή κάτοχος των εν λόγω κατασκευών.

Πηγή: Νόμος + Φύση

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: