Έρευνα για το κυνήγι: Το θήραμα, οι άδειες και τα… αμπελοπούλια

Απογοητευτική η περσινή κάρπωση κυνηγίου

kunhgi skulia

Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

Λευκωσία: Μια ακόμη χρονιά απογοήτευσης ήταν και η περσινή για το κυνήγι στην Κύπρο. Η έρευνα κάρπωσης για την κυνηγετική περίοδο που πέρασε, δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καταγράφοντας επί της ουσίας, όσα ιδίοις όμμασιν είχε διαπιστώσει σε μεγάλο βαθμό και η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών. Ότι δηλαδή, το κυνήγι στην Κύπρο βρίσκεται σε μακρά περίοδο μαρασμού, όσον αφορά τουλάχιστον στο ενδημικό θήραμα.  

Τόσο ο λαγός, όσο και η πέρδικα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, φαίνεται να μην μπορούν να ανακάμψουν ουσιαστικά, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα χαμηλής κάρπωσης, σε σχέση με 4-5 χρόνια προηγουμένως.  

Αύξηση στην κάρπωση παρουσίασε η φραγκολίνα, η μεγαλύτερη από το 2006, γεγονός που στέλνει κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Αυτό το οποίο πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στη γενική μειωμένη κάρπωση κυνηγίου, είχε καθοριστικό ρόλο και το γεγονός ότι φέτος ήταν μειωμένη και η κάρπωση της τσίχλας. Θετικά αποτιμάται, ωστόσο, η κάρπωση της θερινής κυνηγετικής περιόδου.  

Συγκεκριμένα, στα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας σημειώνονται τα εξής:
Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση λαγών ανά κυνηγό για το 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ήταν αυξημένη κατά 4,16%. Η συνολική κάρπωση λαγών το 2015 ήταν ίδια με την αντίστοιχη περσινή. (Η συνολική κάρπωση των θηραμάτων είναι άμεσα συσχετισμένη με τον αριθμό των αδειών κυνηγίου, η οποία από το 2010 και μετά ακολουθεί φθίνουσα πορεία γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζεται και στη συνολική κάρπωση των θηραμάτων).  

Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό το 2015 ήταν αυξημένη κατά 4,53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή. Η συνολική κάρπωση περδικιών το 2015 ήταν αυξημένη κατά 1,19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.  

Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυξομείωσης της συνολικής κάρπωσης των θηραμάτων είναι δυνατό να διαφέρει από το ποσοστό  αυξομείωσης της κάρπωσης ανά κυνηγό, αφού ο υπολογισμός της συνολικής κάρπωσης γίνεται με αναγωγή του μ.ο. κάρπωσης ανά κυνηγό στον αριθμό των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου.  

Αυτό συνεπάγει ότι ο ίδιος μέσος όρος κάρπωσης είναι δυνατό να δείξει διαφορετικό συνολικό αριθμό κάρπωσης θηράματος, διότι ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου αλλά και ο αριθμός των κυνηγών που κυνηγά σε συγκεκριμένες περιόδους κυνηγίου διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο. Σύμφωνα με την έρευνα, στην κυνηγετική περίοδο του επιδημητικού κυνηγίου 2015, κυνήγησε το 96,33% των κυνηγών του δείγματος, δηλαδή 40.616 κυνηγοί, με μέσο αριθμό εξορμήσεων 9,39, δηλαδή 0,16 εξορμήσεις λιγότερες από τις αντίστοιχες περσινές.  

Προστίθεται ακόμα ότι:

Η κάρπωση της φραγκολίνας παρουσίασε αύξηση 56,53% και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από το 2006. Ακόμα η κάρπωση της φάσσας παρουσίασε αύξηση 40,63% και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη από το 2006.  

Η συνολική κάρπωση των θηραμάτων παρουσίασε μείωση 43,62% και αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της κάρπωσης της τσίχλας και της τραχήλας, είδη τα οποία διαχρονικά παρουσιάζουν την υψηλότερη κάρπωση. Για την κάρπωση της τσίχλας, για την υπό μελέτη περίοδο, αναφέρεται ότι ήταν η τρίτη χειρότερη από το 2006. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, η πραγματική κάρπωση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, αφού ένα ποσοστό θηραμάτων καρπώνεται από άτομα που κυνηγούν χωρίς να έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου, στοιχείο το οποίο δεν υπολογίζεται στην έρευνα.  

Ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου (42.162) για την υπό μελέτη περίοδο ήταν μειωμένος κατά 0,13% και είναι ο χαμηλότερος αριθμός ανανεωμένων αδειών κυνηγίου που παρουσιάστηκε από τότε που οι άδειες κυνηγίου ανανεώνονται ηλεκτρονικά (2001). Αυξημένες κατά 3,76% ήταν οι πρώτες άδειες κυνηγίου (883) και είναι ο δεύτερος χαμηλότερος αριθμός από το 2002.  

Η πρώτη εξόρμηση

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά τη διάρκεια της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης, η κάρπωση του λαγού ήταν 0,17 λαγοί ανά κυνηγό (αυξημένη κατά 21,43% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή), ενώ για τα περδίκια η αναλογία κάρπωσης υπολογίστηκε στα 1,34 περδίκια ανά κυνηγό (αυξημένη κατά 12,60 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή). Η κάρπωση λαγών της πρώτης εξόρμησης αντιστοιχεί με το 22% της συνολικής κάρπωσης λαγών την περίοδο, ενώ η κάρπωση της πρώτης εξόρμησης για το περδίκι, αντιστοιχεί στο 23% της συνολικής κάρπωσης περδικιών κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.  

Υπέρ της θήρευσης αμπελοπουλιών  

Πέραν των ερωτήσεων περί κάρπωσης, οι κυνηγοί που συμμετείχαν στην τηλεφωνική έρευνα, κλήθηκαν να απαντήσουν και ερωτήσεις σχετικές με την παγίδευση, την επιλεκτική θήρευση και τη βρώση των αμπελοπουλιών.  

Στην ερώτηση «ποια η άποψή σας για τη βρώση των αμπελοπουλιών», το 77% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψή του είναι θετική. Σημειώνεται ότι η άποψη των κυνηγών της επαρχίας Αμμοχώστου είναι θετική σε ποσοστό 89,13%.  

Στην ερώτηση «πώς αντιμετωπίζετε την άποψη να επιτραπεί το κυνήγι του αμπελοπουλιού με φλοπέρ ή αεροβόλο (επιλεκτικούς τρόπους θήρευσης)», το 78% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψή του είναι θετική.  

Στην ερώτηση «ποια είναι η άποψή σας για την παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών», το 68% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψή του είναι αρνητική. Σημειώνεται ότι η άποψη των κυνηγών της επαρχίας Αμμοχώστου είναι θετική για την παγίδευση των αμπελοπουλιών, σε ποσοστό 53,52%.  

Τέλος, στην ερώτηση «ποια είναι η άποψή σας για την παράνομη παγίδευση τσιχλών;» το 79% των κυνηγών απάντησε ότι η άποψή του είναι αρνητική.  

Πηγή: www.philenews.comΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: