Μήνυμα του Διευθυντή Δασών ν. Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

dasos_fisi_perivallon

Η ραγδαία εξέλιξη και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των κοινωνιών για αγαθά, ειδικά τον τελευταίο αιώνα, άρχισαν να πιέζουν ασφυκτικά τους φυσικούς πόρους και να προκαλούν μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η διαπίστωση όμως της ανάγκης διατήρησης του περιβάλλοντος στα επίπεδα της αειφορικής λειτουργίας, για την συνέχιση της ευζωίας των ανθρώπινων κοινωνιών, οδήγησε με τη σειρά της στην εξέλιξη των επιστημών, των εθνικών αλλά και παγκόσμιων πολιτικών αλλά και της τεχνολογίας με βασικό γνώμονα την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος συνδέθηκε με το μέλλον του πλανήτη και στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ενεργοποίησης των πολιτών, ο Ο.Η.Ε. το 1972, καθιέρωσε θεσμικά ως παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου κάθε έτους.

Τα δασικά οικοσυστήματα, αποτελούν τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συνιστώσα του φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος και σε πολλές περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται αειφορική διαχείριση, υποβαθμίζονται και καταστρέφονται με δραματικά επιταχυνόμενους ρυθμούς.

Οι δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην περιοχή των Τρικάλων ειδικότερα, με τις προσπάθειες που καταβάλλουν έχουν καταφέρει να διατηρούν τα δασικά οικοσυστήματα και ιδίως τα δάση που διαχειρίζονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η άνευ εξαιρέσεων εφαρμογή των νόμων καθώς και η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν μερικές από τις βασικές αρχές που ακολουθούμε.

Τέλος, αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων φορέων, η συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, για τη σημαντικότητα της διατήρησης της ισορροπίας, της λελογισμένης χρήσης, της αρμονικής συνύπαρξης, και της επιστημονικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο αντίκτυπος που έχουν στην ποιότητα της ζωής όλων μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

www.tameteora.grΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Περιβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: