Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

Κατατέθηκε χθες (6/9) στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

Όπως σημειώνεται στην Περιληπτική Αναφορά «το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων (ΔΑ.Σ.Ο) ώστε αυτοί να αποτελέσουν ουσιαστικό παράγοντα στην αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα, με το παρόν σχέδιο νόμου, διασφαλίζεται η ιδιότητα του δασεργάτη προς όφελος των ορεινών περιοχών και των πληθυσμών τους και επεκτείνεται το πεδίο δραστηριοποίησής των συνεταιρισμών.

»Επισημαίνεται ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στα δημόσια δασικά συμπλέγματα καθώς και στα μη δημόσια (κοινοτικά, μοναστηριακά, ιδιωτικά, κλπ.), η δασοπολιτική επιτήρηση των οποίων ασκείται από το κράτος. Δραστηριοποιούνται κυρίως στις εργασίες εκμετάλλευσης των δασών: υλοτομίες, διαμόρφωση των πρωτογενών δασικών προϊόντων (τεχνική ξυλεία, ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλο), στην μετατόπιση αυτών των προϊόντων από τα υλοτομία στις κορμοπλατείες ή δασόδρομους. Επίσης, στην παραγωγή ρητίνης από δάση της χαλεπίου πεύκης στις περιοχές της Εύβοιας, Αττικής, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Βοιωτίας, Λέσβου, κλπ.».

Το σχέδιο νόμου συντάχθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και στη διαμόρφωσή του λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των δασικών συνεταιρισμών, των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, λοιπών εμπλεκόμενων φορέων καθώς και τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών των ρυθμίσεων, τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που το καθιστούν κατάλληλο για την ρύθμιση των θεμάτων των ΔΑΣΟ προς όφελος των ιδίων αλλά και του δασικού περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

– Προβλέπεται η ανάληψη από τους πρωτοβάθμιες Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις πολλαπλών δραστηριοτήτων (δραστηριοποίηση στις δασικές εργασίες ως και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων (άρθρο 1)).

– Προβλέπεται η αύξηση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμούς των μελών προκειμένης της σύστασης και της λειτουργίας Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στα 25 μέλη (άρθρο 3).

– Η ιδιότητα του δασεργάτη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας (άρθρο 5).

– Προβλέπεται η πιστοποίηση του επαγγέλματος του δασεργάτη και η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα (άρθρο 5).

– Καθιερώνεται η οικονομική ευθύνη των μελών, γεγονός το οποίο τα καθιστά πιο υπεύθυνα για την εν γένει λειτουργία του συνεταιρισμού (άρθρο 12).

– Καθιερώνεται διαφάνεια με τη συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες των Δασικών Συνεταιρισμών και τις αυξημένες ποινικές ευθύνες των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρα 21 και 40).

– Προβλέπεται το σύστημα των αρχαιρεσιών με ενιαίο ψηφοδέλτιο (άρθρο 21).

– Καθιερώνεται ο αυτοέλεγχος με την επαναφορά του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο είχε καταργήσει ο Ν. 2810/2000 (άρθρο 22).

– Οργανώνεται η κρατική εποπτεία των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας με την καθιέρωση της Διεύθυνσης Δασών του Νομού ως εποπτεύουσας αρχής και την τήρηση κεντρικού και περιφερειακού Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών-ΜΗ.ΔΑ.ΣΟ. (άρθρο 23).

– Καθίσταται υποχρεωτική για κάθε δασικό συνεταιρισμό εργασίας η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζεται η εσωτερική λειτουργία του Συνεταιρισμού (άρθρο 25).

– Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η διάθεση των προϊόντων που παράγονται κατόπιν παραχώρησης της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στους πρωτοβάθμιους ΔΑ.Σ.Ο. με δημοπρασία αποκλείοντας την απ’ ευθείας συμφωνία με τον έμπορο (άρθρο 25).

– Εξασφαλίζεται η διαφάνεια των οικονομικών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών (άρθρο 28).

– Προβλέπεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη ως μέσο πρόληψης της κήρυξης του συνεταιρισμού σε πτώχευση (άρθρο 30).

– Εξασφαλίζεται ότι οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών δεν θα ανταγωνίζονται τους πρωτοβάθμιους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας με την καθιέρωση της απαγόρευσης ανάληψης από αυτές δασικών εργασιών για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των μελών τους (άρθρο 37).

– Προβλέπεται η χρηματοδότηση και η παροχή φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων υπέρ των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (άρθρα 42 και 43).

– Με τις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα της προσαρμογής του δασικού συνεταιριστικού κινήματος στο νέο ειδικό θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 47).

– Απαγορεύεται, σε συμφωνία με τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου, η σύσταση νέων Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών, ενώ προβλέπεται η διατήρηση των ήδη υφισταμένων, οι οποίοι και λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000.

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Τροποποιούνται τα άρθρα:
> 14 § 8 περ. α΄ ν. 998/1979
> 117 νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)
> 136 νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)
> 137 § 3β΄ νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)
> 138 § 1 εδάφ. ε΄ νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)
> 151 § 7 νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)
> 19 § 1 ν. 3208/2003
> 3 πδ 126/1986 (υποβολή αιτήσεων παραχώρησης εκμετάλλευσης)
> 7 § 3 πδ 126/1986 (παράδοση προϊόντων εκμετάλλευσης)
> 27 § 3 πδ 100/2014 (κεντρικό μητρώο δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων)
> υα 6172/2012 (ΑΑΠ 406) (Εθν. Πάρκο Ροδόπης)

> Καταργούνται τα άρθρα:
>  135 § 1 γ΄ εδάφιο νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)

Σχετικά αρχεία:


ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Πολιτική, Νομοθεσία

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: