ΠΕΔΔΥ: Ρύθμιση για «ποσοστό διάθεσης πόρων» από το αποθεματικό του Πράσινου Ταμείου

peddy

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και αναφέρεται σε διάταξη που έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών  και  αφορά  στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο».

Με την εισαγόμενη ρύθμιση  αντικαθίσταται η παρ. 16 του άρθρου 32 του ν.4111/2013 και αυξάνεται το ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου για την εκτέλεση προγραμμάτων από 2,5% σε 10%  με επιδιωκόμενο σκοπό την «ανακατεύθυνση πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης».

Στην επιστολή της ΠΕΔΔΥ τονίζεται ότι η προτεινόμενη διατύπωση  «για περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της Τοπικής Ανάπτυξης» είναι ελλειμματική και αποσπασματική, διότι αποκλείει τους υπόλοιπους – κύριους Τομείς που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των αποθεματικών του Πράσινου Ταμείου.

Η ΠΕΔΔΥ θεωρεί ναι μεν απολύτως αναγκαία την αύξηση του ποσοστού διάθεσης των αποθεματικών του Πράσινου Ταμείου από το 2,5% στο 10% και την άρση του υφιστάμενου σήμερα δημοσιονομικού περιορισμού, αλλά σαφώς χωρίς τον περιορισμό της υποχρεωτικής  «ανακατεύθυνσης πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης» που περιλαμβάνεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

peddy

Θέμα:  Ρύθμιση για  «ποσοστό διάθεσης πόρων» από το αποθεματικό του Πράσινου Ταμείου

Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί 

Πρόσφατα αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης   για την «Αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ρύθμιση (άρθρο 138 Ν/Σ) που αφορά στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο». Με την εισαγόμενη ρύθμιση  αντικαθίσταται η παρ. 16 του άρθρου 32 του ν.4111/2013 και αυξάνεται το  ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου για την εκτέλεση προγραμμάτων από 2,5% σε 10%  με επιδιωκόμενο σκοπό την «ανακατεύθυνση πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης».

Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη διατύπωση  «για περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της Τοπικής Ανάπτυξης» είναι ελλειμματική και αποσπασματική, διότι αποκλείει τους υπόλοιπους – κύριους Τομείς που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των αποθεματικών του Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι  σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία χρηματοδοτούνται από αυτό. Συνεπώς η προτεινόμενη διατύπωση  περιορίζει εξαιρετικά τη δυνατότητα διάθεσης πόρων για φιλοπεριβαλλοντικούς σκοπούς και συνεπώς αποκλίνει σαφώς των σκοπών της ίδρυσης του Π.Τ.

Το Ν.Π.Δ.Δ Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με το νόμο που συστάθηκε, έχει σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των διαθέσιμων από κάθε πηγή χρηματοδότησης πόρων.

Το Πράσινο Ταμείο διαχειρίζεται πολλές πηγές εσόδων, όπως οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών που προορίζονται αποκλειστικά για τη δασική ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προστασία των δασών, το Γαλάζιο Ταμείο,  που χρηματοδοτεί αποκλειστικά το θαλάσσιο  περιβάλλον, πόροι που εισρέουν κατ εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, πόροι του Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, πόροι  που αφορούν στη  νομοθεσία της  αυθαίρετης δόμησης, πόροι που αφορούν στην Πολεοδόμηση, πόροι του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Βενζίνης κλπ.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ναι μεν απολύτως αναγκαία την αύξηση του ποσοστού διάθεσης των αποθεματικών του Πράσινου Ταμείου από το 2,5% στο 10% και την άρση του υφιστάμενου σήμερα δημοσιονομικού περιορισμού, αλλά σαφώς χωρίς τον περιορισμό της υποχρεωτικής «ανακατεύθυνσης πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης» που περιλαμβάνεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Πράσινου Ταμείου αλλά και στο εποπτεύον αυτού Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να διαμορφώνουν σε ετήσια βάση, οριζόντια και αποδοτικότερα προγράμματα χρηματοδότησης για όλους τους τομείς που προαναφέραμε, οι οποίοι συνεισφέρουν στο αποθεματικό του Π.Τ και συνεπώς έχουν τη δικαιολογημένη αξίωση οι πόροι που τους αφορούν να διατίθενται για τους σκοπούς  προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται από τις σχετικές με τη λειτουργία τους διατάξεις.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι στις προθέσεις σας η διόρθωση, της κατά την άποψή μας, ελλειμματικής διατύπωσης του άρθρου 138 του νομοσχεδίου για την «Αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση απαιτηθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

                     ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: