Ν. 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

img_2618

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Νόμος υπ´ αριθμ. 4447, το ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Μεταξύ των πολλών τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στις «άλλες διατάξεις» του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και αυτή του άρθρου 37 που αφορά προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 47Β του ν. 998/1979, ως ισχύει. Ειδικότερα, στην παρ. 3 του άρθρου 47Β του ν. 998/1979, ως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αναστέλλεται η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο παρόν άρθρο και έως την οριστική γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Αναστέλλεται επίσης η κήρυξη των αιτούμενων εκτάσεων ως αναδασωτέων έως το ως ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η εφαρμο- γή της παρούσας διάταξης έχει εφαρμογή και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Επίσης, στο άρθρο 16 περιλαμβάνεται διάταξη που αφορά την παράταση, μέχρι 31.12.2017, του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων διαχείρισης προστατευομενων περιοχών, την ισόχρονη παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων τους καθώς και των συμβάσεων των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2016) Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: