Θεωρήθηκαν οι δασικοί χάρτες σ’ ολόκληρη τη Μεσσηνία

dasikos_xartis

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online

Θεωρήθηκαν οι δασικοί χάρτες 274 προ – καποδιστριακών δήμων και κοινοτήτων της Μεσσηνίας, με απόφαση του διευθυντή Δασών ν. Μεσσηνίας, Γιώργου Σωτηρόπουλου.

Στην απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Μεσσήνη και οι Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Επισημαίνεται ότι οι χάρτες αυτοί θεωρήθηκαν, «όπως προέκυψαν μετά από την αναμόρφωση και τη συμπλήρωσή τους με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/79, όπως ισχύει και από την επικαιροποίησή τους με τις νέες πράξεις χαρακτηρισμού και τις “αναδασωτέες” εκτάσεις».

Στην απόφαση αναφέρεται πως «στους ανωτέρω θεωρημένους δασικούς χάρτες περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών “Οροφωτοχάρτης έτους 1945 (1960)”».

Επίσης, γνωστοποιείται ότι «κατά την κατάρτιση, επικαιροποίηση και τη θεώρηση των δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και της Τοπικής Κοινότητας Λαιΐκων, λήφθηκαν υπ’ όψιν τα στοιχεία του άρ. 23 παρ. 2α του Ν 3889/2010, όπως ισχύει, που μας χορηγήθηκαν με το αρ. 5807/2016/28-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας “Αποστολή ψηφιακών αρχείων με την εφαρμογή Σχεδίων Πόλης και ορίων οικισμών για τη σύνταξη δασικών χαρτών”».

Πηγή: www.eleftheriaonline.grΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: