Θεώρηση δασικών χαρτών σε 245 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ της Αχαΐας

logo dasikis

Με την υπ’ αρίθμ. 10056/17.1.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΒΓΟΡ1Φ-ΕΕΣ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας θεωρήθηκε ο δασικός χάρτης 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα του προ καποδιστριακού ΟΤΑ Δήμου Πατρέων (επικαιροποιημένη μελέτη Μ1-20) και του Υπολοίπου Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (επικαιροποιημένη μελέτη Δ4-08) περιοχής Δήμων Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Υπόλοιπο Δήμου Πατρέων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας – (ως προς τη συμπλήρωσή του με τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις τού άρθρου 155 παράγραφοι 4, 5 και 6 ν. 4389/2016).

Στον ανωτέρω θεωρημένο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών («Ορθοφωτοχάρτης έτους 1945»).

Κατά την κατάρτιση και τη θεώρηση του ανωτέρω δασικού χάρτη δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ. 2α, 2β και 4 του Ν. 3889/2010 (σχέδια πόλεων, οικισμών κλπ.) όπως ακριβώς αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. ΙΑ ́ άρθρο 153 Ν. 4389/2016).

Ομοίως, δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία των εποικιστικών εκτάσεων, παραχωρητηρίων- κλήρων, απαλλοτριώσεων-διανομών κλπ. του πρώην Υπουργείου Γεωργίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναρτήσεων δασικών χαρτών του ΥΠΕΝ, η ανάρτηση του ανωτέρου δασικού χάρτης της Δ/νσης Δασών Αχαΐας πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 27.1.2017.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 18.01.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: