Δημόσια Διαβούλευση: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα».

asproparis

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) , συντάχθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα, με άμεσο στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης του είδους και την αποκατάσταση των πληθυσμών του σε «ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης» στις περιοχές αναπαραγωγής του στην Ελλάδα. Συμβατική υποχρέωση του προγράμματος αποτελεί η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα από Δημόσια Αρχή.

O Ασπροπάρης αποτελεί το μοναδικό μεταναστευτικό είδος γύπα (πτωματοφάγο αρπακτικό) από τα τέσσερα είδη που απαντώνται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Λόγω της ραγδαίας μείωσης των πληθυσμών του στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εξάπλωσής του, το είδος συμπεριλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως «Kινδυνεύον» και ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Προστατεύεται επίσης αυστηρά από τις διεθνείς Συμβάσεις της Βέρνης και της Βόννης, καθώς και από τη Σύμβαση γα το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη, δεδομένου του εξαιρετικά μικρού αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη στην Ελλάδα, είναι η λήψη επειγόντων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και την σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη κυρίως μέσω:

  • της δημιουργίας ασφαλών περιοχών αναπαραγωγής με μειωμένο ρίσκο δηλητηρίασης, σύγκρουσης με ανεμογεννήτριες και ηλεκτροπληξίας,
  • της αύξησης της διαθεσιμότητας τροφής και
  • της μείωσης της όχλησης κοντά στις φωλιές.

Επιπρόσθετα, στόχος του ΕΣΔ είναι η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και της έρευνας του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 23.2.2017 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της της Υπουργικής Απόφασης.

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή των σχολίων: asproparis@prv.ypeka.gr


ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: