Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη της Δ.Κ. Φλώρινας

a_d_ip_dut_maked.jpg

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Δελτίο Τύπου

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά τη θεώρηση και την υπ’ αριθμ. 10901/27-01-17 (ΑΔΑ: 717ΛΟΡ1Γ-Η6Β) απόφαση της Δ/νσεως Δασών Ν. Φλώρινας, στις 27-01-2017 αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, ο δασικός χάρτης για την Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας Δήμου Φλώρινας. 

Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν την ανωτέρω περιοχή,  έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας, (Πτολεμαίων 1 –  Ισόγειο – Γραφείο 8), Διοικητήριο Φλώρινας – Τ.Κ. 53100, τηλ. 2385045757 (εσωτ. 9), τηλεομοιοτυπία 2385025722, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου-(email): dasonflo@otenet.gr.

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/ Entrance_Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη αρχίζει μετά την πάροδο 11 ημερών από την ανάρτηση του,  δηλ.  την Τρίτη 07 Φεβρουάριου 2017 και λήγει την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017, για δε τους κατοίκους εξωτερικού η λήξη είναι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας.

 

Σχετικά αρχεία:
Απόφαση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας (Προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. Φλώρινας), του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 30.01.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: