ΠΟΓΕΔΥ: Ανακοίνωση για τους δασικούς χάρτες

pogedy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ με αφορμή τις αναρτήσεις των Δασικών Χαρτών, διατυπώνει προς κάθε κατεύθυνση, τη στήριξη της Ομοσπονδίας στην προσπάθεια της πολιτείας και των συναδέλφων Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, να ολοκληρώσουν ένα έργο απολύτως απαραίτητο για την προστασία της Δημόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας.  

Μετά από χρόνια τριβών και αντιπαραθέσεων για τον τρόπο υλοποίησης του έργου, φαίνεται πως προχωράμε στην ολοκλήρωσή του και την οριστική αποτύπωση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, μια προϋπόθεση που είναι απολύτως απαραίτητη για να τελειώσει η οποιαδήποτε αμφισβήτηση και να αποκτήσει σε επόμενο στάδιο, επιτέλους, η χώρα μας Δασολόγιο. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σταθερά και συγκροτημένα στην στήριξη αυτής της προσπάθειας που αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας ετών τόσο για την νομοθετική εξουσία (που χρειάστηκε να νομοθετήσει αρκετές φορές) όσο και τη διοίκηση που παρά τις αμφισβητήσεις που δέχτηκε, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του έργου με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. 

Όλοι αυτοί οι κύκλοι που εκφράζουν την αντίθεσή τους στο έργο των Δασικών Χαρτών, θα ήταν εντιμότερο, πρώτα να ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για το έργο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες του, αντιλαμβανόμενοι την αξία του για την προστασία των δασών και σεβόμενοι την Δημόσια κτήση και ασφαλώς να συμβάλλουν υπεύθυνα στα πλαίσια άσκησης του αυτοδιοικητικού ή κοινωνικού τους ρόλου, στη βελτίωση πιθανών αστοχιών ή προβλημάτων που υπάρχουν.

Για την ΠΟΓΕΔΥ και τους συναδέλφους Δασολόγους, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα, ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο :

Ειδικότερα 

  1. Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα αύξησης τους χρονικού διαστήματος για την υποβολή αντιρρήσεων (ιδίως για κάποιες κατηγορίες εκτάσεων).
  2. Να μειωθεί το παράβολο για την άσκηση αντιρρήσεων (με περαιτέρω κατηγοριοποίησή του, ανά κατηγορία μεγέθους της εξεταζόμενης έκτασης).
  3. Να δοθούν διευκρινήσεις για το χειρισμό των αναδασωτέων εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο χάρτη και να καταβληθεί προσπάθεια να μην επιβαρύνονται με την καταβολή παραβόλου οι ιδιοκτήτες των ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων, που έχουν εκ παραδρομής ή εσφαλμένα εγκλωβιστεί εντός των εκτάσεων που έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες.
  4. Να εξασφαλιστεί η συγκρότηση ολιγομελών και ευέλικτων Επιτροπών  Εξέτασης των Αντιρρήσεων. Να δοθούν οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας. Ιδίως να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσουν οι Επιτροπές.
  5. Να ανακληθεί νομοθετικά η έννοια του προδήλως αντισυνταγματικού όρου των  «οικιστικών πυκνώσεων», ώστε να αποτυπωθούν οι εκτάσεις που μη αναστρέψιμα πλέον έχουν αλλάξει χαρακτήρα, και να ακολουθήσει στη συνέχεια η επίσημη πολιτεία και να δώσει οριστική λύση, λύνοντας επιτέλους την ομηρία των ανθρώπων αυτών. Εξάλλου για το θέμα αυτό έχει υποβληθεί και αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε από το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε και την Π.Ε.Δ.Δ.Υ. που θα εκδικαστεί πολύ σύντομα.
  6. Να εξεταστεί η δυνατότητα επιστροφής του παραβόλου για τις περιπτώσεις πολιτών που δικαιώνονται από τις Επιτροπές για αντιρρήσεις που υπέβαλλαν και αφορούν προφανή σφάλματα (λανθασμένες αποτυπώσεις που οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις του χάρτη) η έννοια των οποίων θα πρέπει να προκαθοριστεί.
  7. Να εξασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών που αφορά το υπόλοιπο 52% της Ελληνικής Επικράτειας.
  8. Να προσληφθεί άμεσα και κατ’ εξαίρεση του μέτρου του περιορισμού των προσλήψεων, ένας ικανοποιητικός αριθμός Δασολόγων που ακριβώς θα στηρίξουν το έργο της κύρωσης των υπαρχόντων και του ελέγχου – θεώρησης των νέων Δασικών Χαρτών αλλά και της σύνταξης του Δασολογίου που ακολουθεί και είναι συνταγματική υποχρέωσή της πολιτείας.

Η Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. και οι Γεωτεχνικοί Κλάδοι εργαζομένων, καλούν τους Πολιτικούς Φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξουν το έργο των Δασικών Χαρτών και των Υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την ολοκλήρωσή του.  

Το ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό όφελος θα είναι μεγάλο από την χαρτογραφική αποτύπωση των «μορφών χρήσεων της γης» και η σημερινή «υποχρέωση» των πολιτών παρά τις όποιες δυσκολίες που γίνονται αντιληπτές, θα οδηγήσει να λάβουν τέλος οι αμφισβητήσεις, να έχουμε αξιόπιστη και αποδεκτή αποτύπωση του χαρακτήρα των εκτάσεων, να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος και της Δημόσιας περιουσίας της πατρίδας μας και να οδηγηθούμε στο επόμενο στάδιο που είναι η συνταγματική υποχρέωση σύνταξης τους Δασολογίου.

Αθήνα 1-2-2017

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΜΠΟΚΑΡΗΣΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: