Μεταπτυχιακές σπουδές: Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος

12

Η Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα, και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στην Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος και Μηχανική.
  • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον
  • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
  • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Πτυχίο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης με συναφή κατεύθυνση. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιείται ευρέως αγγλική επιστημονική βιβλιογραφία (επιστημονικά άρθρα και βιβλία) και είναι επομένως απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν άνεση στην αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων και την παρακολούθηση διαλέξεων. Ιδίως κατά την εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ, θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία. Η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Διάρθρωση προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τρεις (3) ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις ειδίκευσης:

  1. Ενέργεια και Ρύπανση και
  2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.):

  • «Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων»
  • «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας»

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτητές επιλέγουν μια εκ των ακόλουθων επιλεγόμενων Θεματικών Ενοτήτων, ανάλογα με την κατεύθυνση ειδίκευσής τους:

  • Ενέργεια και Ρύπανση
  • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτείται και η επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master, σε θέμα της επιλογής τους, έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων του προγράμματος.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (2) επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος. Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο, οπότε διεξάγονται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Αιτήσεις για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 γίνονται δεκτές από την 8η Φεβρουαρίου έως τις 29 Μαρτίου 2017 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: