Νεαροί Ευρωπαίοι γίνονται εθελοντές για την προστασία της φύσης

Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το μέλλον του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ένα νέο σύστημα εθελοντισμού, πρόκειται να προσφέρει σε νεαρούς Ευρωπαίους την ευκαιρία να διοχετεύσουν το πάθος τους και την καλή τους θέληση σε ουσιαστικές δράσεις.

european-solidarity-corp

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Προσφέρει στους νέους ηλικίας από 18 έως 30 ετών την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε σκοπούς που τους ενδιαφέρουν, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες δεξιότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε θέσεις εργασίας. Στηρίζεται σε υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ για τους νέους, καθώς επίσης κινητοποιεί εδραιωμένα δίκτυα απασχόλησης, εκπαίδευσης και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Το περιβαλλοντικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι σημαντικό. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, 2 000 νέοι θα έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν σε μία από τις 27 000 προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000, με τη στήριξη του προγράμματος της ΕΕ «LIFE». Η περίοδος απασχόλησης θα διαρκεί από δύο έως έξι μήνες. Στους εθελοντές θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού, ασφάλειας, διατροφής και στέγασης, ενώ θα λαμβάνουν και μικρή αποζημίωση.

«Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να δείξουν αλληλεγγύη, κάτι που ο κόσμος μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερο» είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, κατά την παρουσίαση του Σώματος. «Για μένα, αυτή ήταν πάντα η πραγματική ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μας ενώνει δεν είναι οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά ή οικονομικά συμφέροντα αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως εθελοντές βιώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες σε καθημερινή βάση.» Η Επιτροπή επιδιώκει να εντάξει 100 000 νέους στο Σώμα έως το 2020.

Εμπειρία στην πράσινη εργασία

Ο εθελοντισμός για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μια ευρωπαϊκή παράδοση, που μαρτυρά την ισχυρή στήριξη για την προστασία της φύσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 300 000 εθελοντές εργάζονται κάθε χρόνο για το Βρετανικό Ταμείο Εθελοντών για την Προστασία της Φύσης (British Trust for Conservation Volunteers), και στη Σλοβακία οι εθελοντές για την προστασία του περιβάλλοντος ανέρχονται στο 13,3 % του συνολικού αριθμού των εθελοντών.

Ενώ όλοι οι νεαροί εθελοντές θα αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία που θα τους χαρίσει πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης και εργασιακό σκέλος που θα οδηγεί σε κατάρτιση, μαθητεία ή σύμβαση εργασίας. Η πράσινη οικονομία της Ευρώπης περιλαμβάνει ήδη περίπου 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που συνδέονται με υγιή οικοσυστήματα, πολλά από αυτά στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Στο μέλλον, το πρόγραμμα του Σώματος Αλληλεγγύης θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς όπως το νερό, τα απόβλητα, ο αέρας και η αποδοτικότητα των πόρων, που είναι όλοι αναπτυσσόμενοι τομείς στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας της Ευρώπης.

Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εθελοντές, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εδώ: https://europa.eu/youth/SOLidarity_el

Μάθετε περισσότερα


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: