Επιστημονικό περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 4/2016

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

[ΠκΔ – τεύχος 4/2016 σελ. 601-784 (έτος 20ό – αρ. τεύχους 78), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη (www.nbonline.gr/journal/]

Α΄ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δημήτριος Η. Παπαστερίου, Το «Δάσος» ως αντικείμενο δηλώσεως και καταχωρίσεως κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο

Παναγιώτης Καποτάς, Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Β΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολυξένη Μοίρα, Δημήτριος Μυλωνόπουλος, Ο αγροτουρισμός ως βιώσιμη δραστηριότητα

Σταύρος Κόλτσης, Μιχαήλ. Τσατήρης, Κυριακή Κιτικίδου, Οι γνώσεις και αντιλήψεις των τελειοφοίτων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Η πλημμύρα στο ισχύον δίκαιο, ως περιβαλλοντικό έγκλημα

Ελένη Σταματίου, Μεγαπόλεις: Πολεοδομικός μετασχηματισμός και εξέλιξη στη σύγχρονη μορφή – Ζητήματα ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και διοικητικής παθογένειας

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σόφη Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ 705/2016 Τμ. Ε΄ [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτων σε δημόσια δασική έκταση – Χρονικά όρια ευθύνης εργολάβου – Δεσμευτικότητα δικαστικής απόφασης ακύρωσης πράξης κατεδάφισης]

ΣτΕ 527/2016 Τμ. Ε΄ [Εκχέρσωση αναδασωτέων εκτάσεων – Προϋποθέσεις διατήρησης επιβληθέντων προστίμων]

ΑΠ 152/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Κτήση κυριότητας σε δημόσιο ακίνητο με έκτακτη χρησικτησία – Δεν ασκεί επιρροή το είδος του ακινήτου και αν αυτό αποτελεί δάσος]

ΑΠ 148/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Δασική ιδιοκτησία – Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου – Γεγονότα διακωλυτικά της γένεσης του δικαιώματος κυριότητας – Βάρος απόδειξης – Χρησικτησία]

ΑΠ 37/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης – Η κήρυξη δημοσίων ή ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων αναδασωτέων ως νόμιμος περιορισμός της κυριότητας]

ΜΕφΚακουργημάτων Κρήτης 240/2016 [Εμπρησμός από κακοβουλία δασικής εκτάσεως μεγάλης αξίας – Ηθική αυτουργία – Επιβολή δεκαετούς ποινής κάθειρξης]

ΔΕφΠατρών 848/2015 Τμ. Γ΄ Ακυρωτικό [Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων λόγω πλάνης περί τα πράγματα – Εξαίρεση γεωργικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία κατ΄ άρθ. 21 § 2 ν. 3208/2003]

ΔΕφΠατρών 842/2015 Τμ. Γ΄ Ακυρωτικό [Προϋποθέσεις προστασίας χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αλπικές ή υπαλπικές ζώνες]

ΔΕφΠατρών 725/2015 Τμ. Γ΄ Ακυρωτικό [Παράνομη εκχέρσωση – Νόμιμη αιτιολογία πράξης αναδάσωσης και εκθέσεως αυτοψίας]

ΤρΔΕφΠατρών 601/2015 Τμ. Γ΄ [Παράνομη κατάληψη και εκχέρσωση αναδασωτέας έκτασης – Ανάκληση προστίμου άρθρου 70 παρ. 1 ν. 998/1979 επί αθωώσεως του κατηγορουμένου]

ΤρΔΕφΠατρών 447/2015 Τμ. Α΄ Ακυρωτικό [Έννοια δάσους – Διάσταση πορισμάτων εκθέσεως αυτοψίας και μελέτης φωτοερμηνείας και εφαρμογής διαγραμμάτων]

ΔΕφΠατρών 432/2015 Τμ. Γ΄ [Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης – Παράνομη εκχέρσωση – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης]

Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

ΣτΕ 782/2016 Τμ. Ε΄ [Καθορισμός λατομικών περιοχών – Υποχρέωση εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και επί τροποποιήσεως υφισταμένου σχεδιασμού]

Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων

ΣτΕ 877/2016 Τμ. Δ΄ [Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ Λουτρών Υπάτης – Ιδιωτικά δικαιώματα επί ιαματικών υδάτων – Κοινόχρηστος χαρακτήρας υδάτων με ελεύθερη και αέναη ροή]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΣτΕ 791/2016 Τμ. Ε΄ [Αδειοδότηση μονάδων εντός του νομού Αττικής – Διακοπή άνευ αδείας λειτουργίας εργαστηρίου χρυσοχοΐας]

ΑΠ 43/2016 Τμ. Α1 Πολιτικό [Προσβολή προσωπικότητας από περιβαλλοντική βλάβη – Παράνομες εκπομπές – Κοινόχρηστα περιβαλλοντικά αγαθά]

Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΣτΕ 696/2016 Τμ. Ε΄ [Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση – Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ – Άρση αναδάσωσης σε περίπτωση έργων υποδομής]

ΣτΕ 513/2016 Τμ. Ε΄ [Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση – Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ – Προστασία ορνιθοπανίδας και τοπίου – Νόμιμο περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)]

ΙΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 783/2016 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση ανέγερσης οικοδομών σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο του προϊστορικού οικισμού Φυλακωπής Μήλου]

ΣτΕ 3748/2015 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις άσκησης οικοδομικής δραστηριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους – Προστασία ιδιοκτησίας]

ΣτΕ 3108/2015 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης]

Μνημεία – Ιστορικοί τόποι

ΣτΕ 2300/2016 Τμ. Ε΄ [Προστασία αρχαιολογικού χώρου και αδόμητης ζώνης Μετεώρων – Ακύρωση αδείας ανεγέρσεως ξενοδοχείου στο Καστράκι Καλαμπάκας]

ΣτΕ 4472/2015 Τμ. Ε΄ [Προστασία κηρυγμένου μνημείου Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης Αττικής – Χαρακτηρισμός χώρου ως κοινοχρήστου πρασίνου (άλσους)]

Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα

ΣτΕ 517/2016 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση ανακατασκευής ερειπωμένης οικίας στον οικισμό Μεγίστης (Καστελλόριζο) – Μη νόμιμη σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων]

ΣτΕ 374/2016 Τμ. Ε΄ [Επικύρωση χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέου στην πόλη της Μυτιλήνης – Νόμιμη αιτιολογία πράξεως χαρακτηρισμού]

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης

Χωρικός – Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΣτΕ 525/2016 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας – Απαγόρευση καθορισμού θέσεως λειτουργίας – Δικαιώματα χρήσεως επί κοινοχρήστου πράγματος]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 2608/2016 Τμ. Ε΄ [Μερική εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου με διαγράμματα εφαρμογής – Μη εκτελεστός χαρακτήρας διαγραμμάτων εφαρμογής – Δυνατότητα προσβολής]

ΣτΕ 1349/2016 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου – Δεσμευτικότητα ρυθμίσεων ΓΠΣ για την πολεοδομική μελέτη – Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο – Επικαιροποίηση ΓΠΣ]

ΣτΕ 796/2016 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βούλας Ν. Αττικής – Μέγιστο ύψος οικοδομών – Πολεοδομικό κεκτημένο – Ιδιοκτησία]

ΣτΕ 369/2016 Τμ. Ε΄ [Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο – Ακύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης OT εντός εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων Ν. Αττικής]

Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών

ΑΠ 33/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων]

ΑΠ 30/2016 Τμ. Γ΄ Πολιτικό [Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού – Μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου]

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 789/2016 Τμ. Ε΄ [Υποχρέωση άρσεως ρυμοτομικού βάρους που διατηρείται επί μακρόν – Δέσμευση ακινήτου ως χώρου ανέγερσης σχολικού κτηρίου]

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ 1870/2016 Τμ. Ε΄ [Επιβολή προστίμων – Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – Νομική φύση έκθεσης αυτοψίας]

ΣτΕ 1869/2016 Τμ. Ε΄ [Αναστολή εκτέλεσης εκθέσεως αυτοψίας – Κατ΄ εξαίρεση έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου – Ένσταση]

ΣτΕ 787/2016 Τμ. Ε΄ [Αυθαίρετα κτίσματα εντός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου – Επιτρεπόμενες κατασκευές – Χαρακτηρισμός – Επιβολή προστίμων]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομές

ΣτΕ 1383/2016 Τμ. Ε΄ [Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων – Ισχύς ειδικών διατάξεων για το ύψος κτηρίων της παρ. 7 του άρθρου 9 ΓΟΚ/1985]

ΣτΕ 784/2016 Τμ. Ε΄ [Προσμέτρηση υπογείων χώρων στον συντελεστή δόμησης (ΣΔ) οικοδομής – Επέκταση υπογείου – Τυφλοί υπόγειοι χώροι]

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ. Απόστολος Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΓνμδΝΣΚ 337/2016 Τμ. Γ΄ [Ανάπλαση Ελληνικού – Τεχνητές φυτεύσεις – Έννοια «ιδιοκτήτη» της § 6 άρθ. 3 ν. 998/1979 – Έκταση ισχύος υα 108424/1934 περί αναδασώσεως Αττικής]

ΓνμδΝΣΚ 186/2016 Τμ. Γ΄ [Αρμοδιότητα ΣΕΕΔΔ επί υποθέσεων των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Ανάκληση πράξεων χαρακτηρισμού]

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ)  (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων
ΔΕΕ C-160/2016 απόφαση της 2ας Μαρτίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

.

http://www.nbonline.gr/journalsΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: