Επιστημονικό Περιοδικό «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» τεύχος 1/2016

Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2016 του Επιστημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» (Τόμος 25 Σειρά VI) και περιλαμβάνει τρεις ερευνητικές δασολογικές εργασίες και μία ερευνητική γεωπονική. Οι εργασίες αυτού του τεύχους προέρχονται από την υλοποίηση έργων της Πράξης « Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ).

Το περιοδικό «Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα» αποτελεί τριμηνιαία έκδοση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εδώ)

  • Προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για επίσκεψη σε CHO.C.O. (Choose, Cut, Offset) φάρμες Χριστουγεννιάτικων Δέντρων στην Ελλάδα. [Κ. Γ. Παπασπυρόπουλος Ν. Γρηγοριάδης]
  • Πίνακες Κατηγοριών Προϊόντων της πλατυφύλλου δρυός (Q.frainetto) Χαλκιδικής. [Δ. Παλάσκας]
  • Εκτίμηση των παραμέτρων καύσιμης ύλης του υπορόφου δασών χαλεπίου και τραχείας πεύκης με βάση τα χαρακτηριστικά δομής των συστάδων. [Ι. Μητσόπουλος Γ. Ξανθόπουλος]
  • Προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότη- τας στον πρωτογενή τομέα στη βάση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ακρωνύμιο: “Αγροεπιχειρείν και ευ ζειν” [Σ. Παυλίδης]ΚατηγορίεςΔασική έρευνα, Διάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: