Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία του Γεωπεριβάλλοντος

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία
του Γεωπεριβάλλοντος

synigoros tou politi

Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του Περιβάλλοντος ενημέρωσε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς. Η συνεδρίαση είχε θέμα «Προστασία του Γεωπεριβάλλοντος: Η κατάσταση σήμερα, προβλήματα και προοπτικές» και ο Βοηθός Συνήγορος αναφέρθηκε στην εμπειρία, στις θέσεις και προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των γεωτόπων στο πλαίσιο της γεωδιατήρησης. Όπως έχει επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, οι γεώτοποι στην πράξη στερούνται προστασίας λόγω, κυρίως, της αναγκαιότητας διοικητικής αναγνώρισής τους ως προστατευόμενου περιβαλλοντικού αντικειμένου. Το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της Ειδικής Έκθεσης που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στον γεωλογικό χάρτη της Ευρώπης, διαθέτοντας πολλές και εκτεταμένες περιοχές σημαντικών γεωτόπων, στις οποίες, μεταξύ άλλων, εντοπίζονται παλαιοντολογικά κατάλοιπα, σπάνιες γεωμορφολογικές δομές και φυσικά χιλιάδες σπήλαια. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εντοπίσει σημαντικά ζητήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

• Απουσία άμεσης θεσμικής προστασίας των γεωτόπων άνευ αναγκαιότητας έκδοσης οιασδήποτε διοικητικής πράξης,

• Άρνηση ευθείας ανάληψης αρμοδιοτήτων από τη διοίκηση σχετικά με τη φύλαξη και διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται προσπάθειες για τη μερική προστασία των γεωτόπων, μέσω άλλων διατάξεων και υπηρεσιών,

• Έλλειψη κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού,

• Παράλειψη εκπόνησης κατάλληλων γεωλογικών μελετών κατά την αδειοδότηση δραστηριοτήτων, λόγω ελλιπούς θεσμικού πλαισίου και

• Μη θεσμική κατηγοριοποίηση των γεωτόπων και καθορισμού πλαισίου επιτρεπόμενων επεμβάσεων και αναγκαίων μελετών για τη διατήρησή τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά τη νομοθετική πρόβλεψη της άμεσης προστασίας των γεωτόπων από συγκεκριμένο φορέα, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης αναγνώρισής τους ως προστατευόμενων περιβαλλοντικών αγαθών. Προτείνεται η κατηγοριοποίηση των γεωτόπων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά κριτήρια, ενώ κρίνεται αναγκαίο η γεωδιατήρηση να λαμβάνεται υπ’ όψιν στις μελέτες πριν την εκτέλεση ενός έργου και κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Τέλος, ζητά την έκδοση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία υπουργικής απόφασης σχετικά με τις ειδικές μελέτες για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως προστατευόμενων.

Περισσότερα:

Ενημερωτικό σημείωμα ΣτΠ

Βίντεο της συνεδρίασης από τη Βουλή

– Πληροφορίες: τηλ. 213 1306 767 e-mail: press@synigoros.gr

.

.


nomiki_epikairotita-001


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 29.03.2017ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: