Δασικός Χάρτης Π.Ε. Αχαΐας: Νέα προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία είναι η  Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.

Διαβάστε το κείμενο της σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας με την οποία τροποποιείται για δεύτερη φορά η σχετική απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη.

Τροποποιούμε την αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασή μας, που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι η 12-06-2017 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 03-07-2017 ημέρα Δευτέρα.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασή μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Σχετικά αρχεία:
Αριθμ. 91155/26.4.2017 (ΑΔΑ: 71ΨΟΟΡ1Φ-ΣΧ7) Απόφαση τροποποίησης της αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία αυτής.
Αριθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) Απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη, 245 προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 26.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: