Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιείται η αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 απόφαση «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄ 1746) ως προς την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών, εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 (Β´ 1994) Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»


ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: