Η φύση κέρδισε: Απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε Περιοχές Οικολογικής Εστίασης

Προχθές, η φύση κέρδισε τα φυτοφάρμακα αλλά… λόγω διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μη έχοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία[1] για την έγκριση του ψηφίσματος των μελών της Επιτροπής Γεωργίας (AGRI), τους κυρίους Dess (EPP, Γερμανία) και Agnew (EFDD, Ηνωμένο Βασίλειο), υποστήριξε αυτόματα την κατ ’εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[2] να απαγορεύσει τη χρήση φυτοφαρμάκων σε Περιοχές Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ). Οι ΠΟΕ είναι περιοχές στις οποίες οι αγρότες πληρώνονται για να αφήνουν αρκετό χώρο για τη φύση εντός ενός τοπίου που καλλιεργείται εντατικά.

Οι ΠΟΕ δημιουργήθηκαν το 2013, ως μέρος του «πρασινίσματος»  της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Κάθε αγρότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτείται άμεσης πληρωμής από την ΚΑΠ και έχει πάνω από 150 στρέμματα αρόσιμης γης, υποχρεούται να διαθέτει το 5% αυτής ως ΠΟΕ για την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Μελέτες[3], όμως, δείχνουν ότι τα μέτρα των ΠΟΕ δεν προστατεύουν τη βιοποικιλότητα στα χωράφια, εν μέρει λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων στις περιοχές αυτές. Με αυτή την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να διορθώσει την κατάσταση και να δώσει την ευκαιρία στα μέτρα των ΠΟΕ να λειτουργήσουν όπως προβλεπόταν. Χαιρετίζουμε λοιπόν την αναγνώριση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης της Επιτροπής.

Η εντατική γεωργία και η συνεχιζόμενη εγκατάλειψη πολύτιμης αγροτικής γης, που υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από τα διάφορα μέτρα της ΚΑΠ, οδηγούν στη Kλιματική Aλλαγή και την περιβαλλοντική καταστροφή, εξαφανίζοντας την άγρια ζωή και βλάπτοντας τη δημόσια υγεία. Πάνω από 250.000 Ευρωπαίοι συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη ριζική αναμόρφωση της ΚΑΠ μέσω της εκστρατείας «Ζωντανή Γη» [4].

Η Trees Robijns, Υπεύθυνη Γεωργικής Πολιτικής και Βιοενέργειας της BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, δήλωσε: «Μας έσωσαν οι διαδικασίες. Ακόμη και αν η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ των φυτοφαρμάκων, η φύση κέρδισε. Η ψηφοφορία αυτή, μια έντονη εκδήλωση κατοχυρωμένων συμφερόντων έναντι του δημόσιου  συμφέροντος, δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος των ευρωβουλευτών δεν ακούει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που έχουν εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή τους στη φύση, στις πρόσφατες δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕ. Χάρη στις δημοκρατικές διαδικασίες, η φύση κέρδισε παρά την απάθεια των ευρωβουλευτών. Η ψηφοφορία αυτή έπρεπε να είναι αυτονόητη και το αποτέλεσμά της εγείρει τεράστια ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ».

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, επεσήμανε: «Υποδεχόμαστε με χαρά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι συνιστά μια θλιβερή νίκη, καθώς οφείλεται κυρίως στη διαδικασία και όχι στην πραγματική θέληση των ευρωβουλευτών να προστατεύσουν την άγρια ζωή. Η πρόταση για χρήση φυτοφαρμάκων στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης είναι ενάντια στην κοινή λογική. Πώς θα επιτύχεις την άνθιση της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές εάν χρησιμοποιείς φυτοφάρμακα; Πώς μπορούμε να μιλάμε για πράσινη ΚΑΠ, όταν δρομολογείται μέχρι και η χρήση φυτοφαρμάκων στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης;»

http://www.ornithologiki.gr


 

Σημειώσεις:

[1] Για την επίτευξη της πλειοψηφίας χρειάζονται 367 ψήφοι και μόνο 363 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν ΝΑΙ στο ψήφισμα και 267 ψήφισαν ΟΧΙ. Έτσι, το ψήφισμα δεν εγκρίθηκε και πέρασε η κατ ’εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής.

[2] Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε, στις 15 Φεβρουαρίου 2017, τροπολογία στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που συνιστούνταν από αρκετά άρθρα (που τροποποιούν τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) No 639/2014 ως προς τα μέτρα ελέγχου που σχετίζονται με την καλλιέργεια της κάνναβης, συγκεκριμένες διατάξεις για τις πληρωμές για το πρασίνισμα εκτάσεων, την πληρωμή των νέων αγροτών που ελέγχουν νομικό πρόσωπο, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της εθελοντικής συζευγμένης στήριξης, τα κλάσματα των επιδομάτων, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις ειδοποίησης που σχετίζονται με το σχήμα πληρωμής μονής περιοχής και την εθελοντική συζευγμένη στήριξη, τροποποιώντας παράλληλα το Παράρτημα Χ του κανονισμού (ΕΕ) No 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Δύο μέλη της Επιτροπής για τη Γεωργία, ο Κος Dess (EPP, Γερμανία) και ο Κος Agnew (EFDD, Ηνωμένο Βασίλειο), έφεραν ψήφισμα που αντιτίθεται σε ολόκληρη την πρόταση της Επιτροπής με βάση το άρθρο που απαγορεύει τα φυτοφάρμακα στις ΠΟΕ. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ με 30 ψήφους έναντι 11 κατά και 1 αποχής.
Ενημερωτικό σημείωμα: Η Birdlife Europe και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB) καλούν τους ευρωβουλευτές να επιλέξουν τη φύση από τα φυτοφάρμακα στην κρίσιμη ψήφο για την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα!
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_eeb_briefing_for_plenary_vote.pdf

[3] Μελέτη του IEEP για τις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης – ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα; http://ieep.eu/work-areas/agriculture-and-land-management/policy-evaluation/2016/12/ecological-focus-areas-what-impacts-on-biodiversity
Ενημερωτικό σημείωμα των BirdLife – EEB: Οι επιλογές των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης και οι δυνητικές επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότηταhttp://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/policyrecommendationsefastudy_final.pdf#overlay-context=europe-and-central-asia/programmes/advocating-sustainable-agriculture

[4] Πληροφορίες για την εκστρατεία «Ζωντανή Γη»: http://www.ornithologiki.gr/livingland
Διεθνές Δελτίο τύπου της εκστρατείας στις 3 Μαΐου 2017 http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/pr/Europeans-call-on-EU-CommissionΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: