Προστασία των δασών της ΕΕ (γραφήματα)

Τα δάση είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) θέλει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα τα διατηρήσουν υγιή.


Τα δάση στην ΕΕ

Στην ΕΕ υπάρχουν 182 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης. Συνολικά, καλύπτουν το 43% της έκτασης της ΕΕ, με ​​7 κράτη μέλη (Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία) να κατέχουν περισσότερο από το 70% των δασικών εκτάσεων. Η δασική κάλυψη ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Ποια είναι η πρόταση;

  • Το ΕΚ θέλει να αποτρέψει τις εκπομπές που προέρχονται από την αποψίλωση των δασών
  • Θέλει να εισαχθεί η υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να αντισταθμίσει τις αλλαγές στη χρήση της γης (που προκαλούν εκπομπές CO2) βελτιώνοντας τη διαχείριση ή την αύξηση της δασικής τους κάλυψης (λόγω της απορρόφησης του CO2 από τα δάση)
  • Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο από το 2021 και μετά και είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του Παρισιού

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων

Τρεις νομοθεσίες συζητούνται προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος (= μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 σε όλους τους οικονομικούς τομείς).

  • αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες)
    • Καταμερισμός προσπάθειας σε εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τις μεταφορές, κατασκευές, τα απόβλητα και τη γεωργία
  • τη χρήση γης, τη μεταβολή της χρήσης γης και τη ρύθμιση της δασοκομίας (LULUCF)

Επόμενα βήματα

Η πρόταση θα υποβληθεί για συζήτηση και ψηφοφορία στη συνάντηση της ολομέλειας τον Σεπτέμβριο του 2017.

ΠερισσότεραΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Πολιτική, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: