Κυνήγι αγριόχοιρου: Αυξάνεται το όριο κάρπωσης στις Π.Ε. Σερρών και Θεσσαλονίκης

Αυξάνεται το όριο κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), από έξι (6) άτομα κατά ομάδα και έξοδο στα δέκα (10) άτομα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Σ. Φάμελλου.

Η ρυθμιστική απόφαση θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 καθορίζει ότι επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Ειδικά για την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Δυτική Μακεδονία και το Νομό Ιωαννίνων ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων αγριόχοιρου, ανά ομάδα και έξοδο, καθορίζεται στα δέκα (10) θηρευόμενα άτομα.

Στην ρυθμιστική απόφαση θήρας  υπάρχει πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που σε περιοχές εκτός των παραπάνω η οικεία Δασική Αρχή κρίνει ότι χρειάζεται αύξηση της κάρπωσης του αγριόχοιρου είναι δυνατή, μετά από εισήγηση της προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η έκδοση υπουργικής απόφασης που να επιτρέπει την αύξηση αυτή.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η υ.α., που δημοσιεύτηκε σήμερα (6/11) σε ΦΕΚ. Μετά από σχετικές εισηγήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, ο αρμόδιος υπουργός εξέδωσε απόφαση με την οποία συμπληρώνεται η ρυθμιστική της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 και οι περιφερειακές ενότητες Σερρών και Θεσσαλονίκης προστίθενται στις περιοχές της χώρας όπου το όριο κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου αυξάνεται στα δέκα (10) άτομα ανά ομάδα και έξοδο.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 161291/2467/27.10.2017 (Β´ 3893) Συμπλήρωση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Θήρα.

 


.
dasarxeio.com | 06.11.2017

Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2017-2018


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: